Forskningsbibliotek och boksamling

TAM-Arkiv har ett forskningsbibliotek med huvudsaklig inriktning på medlemsorganisationernas historia.

Förmodligen har TAM-Arkiv ett av de bästa biblioteken i Sverige med inriktning mot tjänstemanna- och akademikerhistoria och våra medlemsorganisationers historia. Det finns även annan litteratur. Sveriges historia från 1800-talets slut är väl företrädd. Boksamlingen innehåller också ekonomisk, sociologisk, juridisk och politisk litteratur.

I biblioteket finns flera uppslagsverk, facktidskrifter och avhandlingar med material ur våra arkiv. Det finns även en mindre samling biografier och självbiografier över ledande företrädare för organisationer som representeras i våra arkiv. Modern historia med Historisk Tidsskrift ingår också i beståndet.

En samling kopierade uppsatser behandlande tjänstemannaämnen finns också liksom en mindre samling biografiska uppgifter rörande ledande företrädare för våra grupper.

Biblioteket tjänar som referensbibliotek för besökare på TAM-Arkiv. Det saknas f.n. en aktuell katalog, men personal hjälper till att finna litteratur. Utlån till andra institutioner eller hemlån sker ej.

På TAM-Arkiv finns även omfattande boksamlingar på lärarområdet, skol- och utbildningshistoria. Här ingår pedagogen och skolforskaren Sixten Marklunds (1921–2008) personliga boksamling. Vissa arkivbildare har i sina arkiv omfattande samlingar med trycksaker och böcker, t.ex. SIF (Svenska industritjänstemannaförbundet) och TCO (Tjänstemännens centralorganisation). Vissa mindre boksamlingar knutna till olika arkivbildare finns också.

Cheap Nike Air Max 2017 For Online Sale