Arkiv och samlingar

TAM-Arkiv är ett öppet arkiv inom den enskilda arkivsektorn. Här finns 9000 hyll­meter med 800 olika arkivbildares handlingar från 1800-talets mitt fram till idag.

 Johan Taubert

Arkivbeståndet

Vid TAM-Arkiv förvaras arkiven från olika fackliga akademiker- och tjänstemanna­orga­nisationer, samt yrkes- och intresseföreningar. Personarkiv från ledande företrädare i de svenska tjänstemanna- och akademikerrörelserna finns också här. Förutom rikstäckande organisationer förvaras i arkivet också ett stort antal arkiv från lokala föreningar och sammanslutningar inom Stockholm stad. TAM-Arkiv förvarar över 800 olika arkiv från första hälften av 1800-talet till idag. Arkivmaterialet är, med ett fåtal undantag, tillgängligt för forskning.

I arkiven som förvaras på TAM-Arkiv finns handlingar som berättar om facklig verksamhet och professioner. Förutom dokumentation i form av skrift (t.ex. protokoll, korrespondens, verksamhetsberättelser och boksamlingar) finns även fotografier, filmer, ljud, trycksaker, samt ett mindre antal föremål.

Sök i arkiven

Läs om hur man söker i en arkivförteckning, eller sök direkt i våra arkivförteckningar på nätet.

Information för besökare och allmänhet

Läs mer under Forskarservice. Arkivet är öppet för forskare, studerande och allmänhet.

Information för TAM-Arkivs medlemsorganisationer

Här finns information om våra tjänster för medlemsorganisationer, samt guider, handledning och råd.

Öppettider

September - maj: 

Mån-fre 9.00-16.30

Juni - augusti: 

Mån-tors 9.00-16.00,  Fre 9.00-15.00

Lunch 11.30-12.30

 

Vi har stängt för besök den 29 januari med anledning av utbildningsdag.

Vi har stängt den 3-5 mars med anledning av studieresa.

Kontakta oss

  • Har du frågor kring TAM-Arkiv eller medlemsfrågor?
  • Vill du beställa fram eller fråga om arkivmaterial?
  • Har du synpunkter på profilsidorna för våra medlemmar "Med källorna"