TAM-arkiv mobilmeny
Du är här: Startsida  ▸ Teknisk Tidskrift

Teknisk Tidskrift

Teknisk Tidskrift var Sveriges ledande tekniktidskrift och Svenska Teknolog­föreningens eget organ. Teknisk Tidskrift gavs ut åren 1870-1977. Flertalet år utkom tidskriften varje vecka och den kompletterades under lång tid med egna häften för de fackavdelningar som verkade inom STF. Teknisk Tidskrift utkom med sitt sista nummer 1977 och uppgick i nyhetstidningen Ny Teknik från 1978.

Teknisk Tidskrift är en unik informationskälla för den som vill få inblick i vår teknikhistoria.  Här rapporteras bland annat om vetenskapliga och tekniska upptäckter både i Sverige och internationellt, här debatterades aktuella frågor och man publicerade en stor mängd vetenskapliga artiklar och uppsatser.  Tidskriften är rikt illustrerad och innehåller en mängd ritningar. Teknisk Tidskrift är också en rik informationskälla för den som vill veta mer om Svenska Teknologföreningen. I tidskriften publicerades löpande information om STF och dess fackavdelningars/yrkesföreningars verksamhet.

Teknisk Tidskrift grundades på privat initiativ av Wilhelm Hoffstedt. Ett första provnummer utkom den 3 december 1870 under namnet Illustrerad Teknisk Tidning och det första ordinarie numret publicerades 1871. Namnet ändrades till Teknisk Tidskrift 1872. År 1879 togs Teknisk Tidskrift över av Svenska Teknologföreningen, och kom därefter att fungera som STF:s eget organ.[1] Hoffstedt, själv ingenjör och sedermera professor, fortsatte som redaktör vid Teknisk Tidskrift fram till sin död 1907.[2]

Teknisk Tidskrift gavs ut fram till och med 1977.[3] Flertalet år utkom tidskriften varje vecka, även om utgivningstakten varierade något över tid.[4] Teknisk Tidskrift kom 1871 samt 1893-1969 ut i veckoupplaga. Åren 1872-1878 gavs tidskriften endast ut månadsvis och 1879-1892 begränsades upplagan till 6-8 nr per år. De sista åren, 1970-1977, utkom Teknisk Tidskrift med ca 20 nr per år. Formen skiftade också under årens lopp: under åren 1893-1943 (med undantag för år 1922) utkom tidskriften veckovis i en allmän upplaga, som ett antal gånger per år kompletterades med egna häften för de respektive fackavdelningarna. Från 1944 gavs Teknisk Tidskrift istället ut i form av en enhetlig polyteknisk tidskrift där de ”särskilda fackhäftena försvunnit och textavdelningen i varje häfte i stället gjorts till ett sammanhängande helt.”[5]

Teknisk Tidskrift uppgick i den mer populärvetenskapliga tekniska nyhetstidningen Ny Teknik från 1978.[6] STF hade startat Ny Teknik 1967 tillsammans med Svenska Ingenjörssamfundet, ISF. I verksamhetsberättelser från 1960-talet kan vi läsa dessa beskrivningar av tidskrifterna och dess tänkta läsekrets:

”Teknisk Tidskrift är de kvalificerade teknikernas nyhets- och informationsorgan. Genom sin täckning av alla fält ger den den enskilde ingenjören en bred och aktuell bakgrund för hans tekniska arbete och tar i ledare och debattinlägg upp för hans verksamhet väsentliga frågor om tekniken och samhället.”[7]

”Teknisk Tidskrift är de kvalificerade teknikernas informationsorgan. Ny Teknik utges tillsammans med Svenska Ingenjörssamfundet och riktar sig till en bredare läsekrets med tekniska översikter och nyhetsmaterial. Bägge tidskrifterna tar i ledare upp väsentliga frågor om tekniken och samhället.”[8]

Teknisk Tidskrift som var Sveriges ledande tekniktidskrift [9] är som tidigare nämnt en unik källa för den som vill få inblick i vår teknikhistoria eller som vill veta mer om Svenska Teknologföreningen och dess fackavdelningars/yrkesföreningars verksamhet. Här redogörs löpande och relativt ingående om föreningens verksamhet – exempelvis kan man återfinna både de årsvis sammanfattande verksamhetsberättelserna eller läsa vilka föredrag och studiebesök man ägnat sig åt den senaste tiden.

Digitaliserat material ur Teknisk Tidskrift

I högerspalten finns ett mindre antal skannade exempel ur Teknisk Tidskrift. Är du intresserad av att se fler? Under avdelning Arkivet, rubrik Teknisk Tidskrift i arkivet finns fler digitaliserade exempel, bland annat på den föreningsinformation som löpande rapporterades i tidskriften, på tryckta föredrag, artiklar, illustration och ritningar.

I Svenska Teknologföreningens digitaliserade verksamhetsberättelser som finns tillgängliga under tema Arkivet, rubriken Svenska Teknologföreningens arkiv kan man följa rapporter om Teknisk Tidskrift årsvis. Ofta sammanfattas informationen i verksamhetsberättelserna under en egen rubrik för Teknisk Tidskrift.[1]Holmberger1912, sid 176. Vid övertagande 1879 bar STF namnet Föreningen TI

[2]Hoffstedt var huvudredaktör för Teknisk Tidskrift åren 1879-1892 samt redaktör för avdelningen Mekanik 1893-1907. Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red.): Svenska teknologföreningen 1861-1936 : Biografier. Del 1, Födelseåren 1811-1884, Svenska Teknologföreningen 1937, sid 66 ”Hoffstedt”

[3]Från utgången av 1977 upphörde Teknisk Tidskrift i form av självständigt utkommande tidning, se Historiskt om Ingenjörsförlaget, Ingenjörsförlaget AB, Stockholm 1984, sid 29. Teknisk Tidskrift uppgick från 1978 i Ny Teknik, se Nationalencyklopedin, uppslagsord ”Teknisk Tidskrift”, sid143, band 18, 1995 Höganäs.

[4]  Mer om Teknisk Tidskrift i Holmberger1912, sid 176-184 och Hansson, Sven A: Svenska Teknologföreningen: de andra femtio åren 1911-1961, Civilingenjörsförbundet1981, sid 36-44 samt i Teknisk Tidskrift år 1945 (då en historik över själva tidskriften för åren 1870-1945 samt en sammanställning över ledning 1871-1945 publicerades). I de digitaliserade verksamhetsberättelserna kan man följa årsvis rapporter om Teknisk Tidskrift. Se även Historiskt om Ingenjörsförlaget, Ingenjörsförlaget AB, Stockholm 1984.

[5]Svenska Teknologföreningen Styrelsens berättelse över verksamheten 1944, sid 13, Svenska Teknologföreningens arkiv, 719/B1b Verksamhetsberättelser och ekonomisk förvaltning, TAM-Arkiv. Se även Teknisk Tidskrift 1945, sid 1059, 1063 samt 1064-1065 och Hansson1981, sid 36-38

[6]Nationalencyklopedin, uppslagsord ”Teknisk Tidskrift”, sid143, band 18, 1995 Höganäs. Svenska Teknologföreningen Verksamhetsberättelse 1967, sid 14-15, Svenska Teknologföreningens arkiv, 719/B1b Verksamhetsberättelser och ekonomisk förvaltning, TAM-Arkiv. Hansson 1981, sid 44

[7]Svenska Teknologföreningen Verksamhetsberättelse 1966, sid 9, Svenska Teknologföreningens arkiv, 719/B1b Verksamhetsberättelser och ekonomisk förvaltning, TAM-Arkiv

[8]Svenska Teknologföreningen Verksamhetsberättelse 1967, sid 14-15, Svenska Teknologföreningens arkiv, 719/B1b Verksamhetsberättelser och ekonomisk förvaltning, TAM-Arkiv

[9]Nationalencyklopedin, uppslagsord ”Teknisk Tidskrift”, sid143, band 18, 1995 Höganäs