TAM-arkiv mobilmeny
Det fungerar 4

Saco

Saco i historiens backspegel

Hur kom det sig att akademikerna valde att organisera sig i en egen centralorganisation? Varför valde några yngre jurister och läkare att ta initiativ till en organisering som vi idag ser som fullständigt självklar? Var det en tillfällighet att just läkare och jurister stod bakom initiativet? I boken “Saco i historiens backspegel” ges svar på frågorna och den är ett viktigt bidrag till kunskapen om hur den svenska modellen med tre fackliga centralorganisationer kom till. Den beskriver hur Saco successivt blir en allt mer inflytelserik facklig aktör inom ramen för den svenska modellen med partsgemensamma överenskommelser, avtal och allmänna villkor. Boken ger också kunskap om hur starka professioner går från intresseorganisationer med professionsfrågor i fokus till fackliga organisationer med löner, pensioner och allmänna villkor som centrala arbetsområden. Det sker sällan utan debatt och den interna diskussionen får vi ta del av i boken.

 

Läs mer »

Arkivleveranser 2011

En stor  arkivleverans har under april inkom i mars 2011 från Sveriges Akademikers Centralorganisation (Saco), sedan centralorganisationen blivit medlem i TAM-Arkiv i december 2010. Arkivet som är flyttat från Riksarkivet bedöms som ganska komplett.

Utöver Saco:s arkiv inkom samtidgt även arkiv från Statstjänstemännens Riksförbund som gick samman med Saco på 1970-talet och bildade Saco-SR och Saco:s tidiga föregångare SYACO, Sveriges yngre akademikers centralorganisation, som bildades 1943.

Från Sveriges Ingenjörer inkom Ingenjörsförbundets arkiv, f.d. Tekniska Läroverkens Ingenjörsförbunds (TLI). År 2007 gick Civilingenjörsförbundet samman med Ingenjörsförbundet och därmed bildades Sveriges Ingenjörer.

En större leverans inkom från Sveriges Fartygsbefälsförening (SFBF) i samband med deras flytt. Förutom handlingar fanns en del föremål, som tavlor.

Löpande mindre leveranser har skett på TCO-sidan från bl.a. Vision och Fackförbundet ST samt från Förhandlings- och samverkansrådet PTK.

Läs mer »