TAM-arkiv mobilmeny
Du är här: Startsida  ▸  Publikationer ▸ Publikationer – yrkesminnen

Publikationer – yrkesminnen

TAM-Arkiv har arbetat med insamling av självbiografiskt material, främst yrkesminnen, sedan starten 1985. Syftet med dokumentationsverksamheten är att komplettera arkivmaterialet från medlemsförbunden med människors egna berättelser om sitt liv och arbete, erfarenheter och värderingar.

Flera av yrkesminnena har publicerats i tryckt form, och går även att beställa.

Läs mer om insamlingsverkamheten under Yrkesminnesinsamlingar.

 

Att skydda landet. Tullare och kustbevakare berättar

Johansson, Annelie (red), ”Att skydda landet. Tullare och kustbevakare berättar”, Stockholm 1999.

Tullverket har genomgått många förändringar under 1900-talet. Omorganisationer och överenskommelser mellan stater har förändrat villkoren för den enskilde tullaren och kustbevakaren. Den viktigaste händelsen under seklet var Sveriges inträde i EU 1995. I boken berättar åtta tullare och två kustbevakare om sina liv och arbeten. Vi får följa dem…

Läs mer »

2014-10-07

Arbetsförmedling under sju decennier. Arbetsförmedlare berättar

Johansson, Annelie (red), ”Arbetsförmedling under sju decennier. Arbetsförmedlare berättar.”, Stockholm 1995.

I Sverige har arbete allmänt kommit att betraktas som en rättighet. En väl fungerande arbetsförmedling är en hörnsten i arbetsmarknadspolitiken. I boken lyfts människorna bakom detta arbete fram. Elva arbetsförmedlare med lång och varierad erfarenhet av yrket berättar om sina liv och arbeten. Berättelserna omfattar tiden från 1930-talet fram…

Läs mer »

2014-10-07

Under årens lopp. Samtal med dem som var med

Johansson, Annelie & Rahm, Bertil (red), ”Under årens lopp. Samtal med dem som var med”, Värnamo 1995.

Boken är framtagen inför SIFs 75-årsjubileum i juni 1995. I ett så kallat seniorprojekt som inleddes 1992 fördes en mängd samtal med personer som på olika nivåer varit aktiva inom SIF. De är i allmänhet förtroendevalda som har gjort stora insatser för förbundet. Över 100 intervjuer dokumenterades. Boken består…

Läs mer »

2014-10-07

Historia och Framtid. SIF 75 år

Johansson, Annelie (red), ”Historia och Framtid. SIF 75 år”, Stockholm 1995.

Stora organisationer brukar inför jubileer låta någon historiskt bevandrad person skildra organisationens utveckling och dess betydelse för medlemmarna och samhället. Så gjorde SIF såväl 1945 som 1970. När det var dags för SIF att fira sitt 75-årsjubileum valde förbundsstyrelsen ett annat upplägg för jubileumsboken. Sex författare fick i uppdrag…

Läs mer »

2014-10-07

Det vi gör sätter spår hela livet. Förskollärare berättar

Johansson, Annelie (red), ”Det vi gör sätter spår hela livet. Förskollärare berättar”, Stockholm 1994.

I boken berättar nio förskollärare om sina förskolor förr och nu, om pedagogikens utveckling i takt med samhällets förändring. De reflekterar över sina yrkesroller, över hur arbetet i förskolan har förändrats samt över yrkets utveckling.

1992-1993 genomförde Tjänstemannarörelsen Arkiv och Museum (TAM) i samarbete med Lärarförbundet och Arbetets Museum en…

Läs mer »

2014-10-07