TAM-arkiv mobilmeny
Du är här: Startsida  ▸  Nyheter

Nyheter från TAM-Arkiv

Nyheter från TAM-Arkivs verksamhet. Ett kategoriserat nyhetsarkiv nås via menyn.

TAM-arkiv på svenska historikerdagarna 2017

TAM-Arkiv medverkade på de svenska historikerdagarna 2017 med ett seminarium om den s.k. tjänstemannarevolutionen. Det s.k. historikermötet är den enskilt viktigaste mötesplatsen för svenska historiker som samlar hundratal historiker. Anders…

Läs mer »

2017-05-24

Nio-Fem, 2017 nr 1

 • Intervju med Ann Bergman
 • Från hospitalsläkare till psykiatriker
 • Arkeologers drömmar om Grekland
 • Framtiden i backspegeln
 • Nordismens historia
 • Datoriseringen och facket
 • Socialt arbete – våld och genus 

 Läs som PDF

Läs mer »

2017-05-02

Redaktör Anders Björnsson dekorerad!

Vid vår…

Läs mer »

2017-04-28

Ny antologi från TAM-Arkiv: Tjänstemännen och deras rörelser

För att främja forskningen på området och sprida kunskap om TAM-Arkivs medlemsorganisationer, publicerar TAM-Arkiv skrifter om tjänstemän och akademikers historia.
Nu kommer en antologi under redaktion av Anders Björnsson, med titeln Tjänstemännen och deras rörelser, Fackligt arbete bland svenska tjänstemän…

Läs mer »

2017-03-09

Nio-Fem, 2016 nr 1

 • Säkerhetspolisens uppkomst
 • En ekonom för miljön
 • TCO och internationalismen
 • Intervju med Nora Bateson
 • Maktspel i skolan
 • > Läs som PDF
Läs mer »

2016-11-07