TAM 1 - Vid förändring av ärende- och dokumenthantering

Denna rekommendation ger övergripande råd när man ska förändra informationshanteringen vid en organisation.

Ur innehållet:

Förstudie, beslut, förankring och projektstyrning
Krav på systemstöd
Upphandling
Utveckling och införande
Förvaltning inklusive teknisk drift
 

Nike

Mer information: