TAM-Revy

1997 började TAM-Arkiv ge ut TAM-Revy - en populärvetenskaplig kulturtidskrift som utkom två till tre gånger per år. Tidskriften innehåller artiklar om tjänstemanna- och akademiker­rörelsernas historia och nutid.

TAM-Revy lyfter fram medlemsorganisationernas yrkesgrupper och skildrar hur arbetslivets villkor förändras. TAM-Revy rapporterar om pågående forskning, berättar om aktiviteter på TAM-Arkiv och lyfter fram källmaterial ur arkivet.

TAM-Revy har bytt namn och sedan hösten 2014 ger TAM-Arkiv ut Nio-Fem - tidskrift om arbetsliv och profession.

TAM-Revy, 2002 nr 2

Medlemsträff för arkivhandläggare
När stugan bliver trång
Arbetsledarna och den arbetslivshistoriska forskningen
Gräv-där-du-står i Stenungsund
Privattjänstemannen. Utkast till en begreppshistoria

Läs pdf

Utgivningsdatum:
2002-12-01

TAM-Revy, 2002 nr 1

En ”märklig”organisation i självbiografins belysning
Omdefiniering av tjänstemannaintresset
TCO, tjänstemännen och historien
Tjänstemannarörelsens självbiografer

Läs pdf

Utgivningsdatum:
2002-08-01

Sidor