Nio–Fem

TAM-Arkiv ger ut Nio-Fem - tidskrift om arbetsliv och profession, en kulturtidskrift som utkommer två till tre gånger per år. Tidskriften innehåller artiklar om tjänstemanna- och akademikerrörelsernas historia och nutid. Nio-Fem är det nya namnet för tidskriften TAM-Revy, som TAM-Arkiv började ge ut 1997.

Nio-Fem lyfter fram medlemsorganisationernas yrkesgrupper och skildrar hur arbetslivets villkor förändras. I tidningen rapporterar vi även om pågående forskning och aktiviteter på TAM-Arkiv och lyfter fram källmaterial ur arkiven.

Nio-Fem, 2022 nr 1
 • Intervju med SULF:S förbundsordförande Git Claesson Pipping
 • Saco och den svenska modellen
 • Bokhunden kommer till Sverige
 • Högutbildade migranter mellan privilegier och förfrämligande
 • Kan man lida pin vid akademin?
 • Saco-strejken 1971
 • Den akademiska grytan
 • » Läs som PDF
Nio-Fem, 2021 nr 2
 • Intervju med tulltjänsteman Stefan Fredriksson
 • Hund på jobbet – glädespridare eller problemskapare
 • Nationalekonom, vem är det?
 • Hundar och människor – två förbundna arter
 • Ledarhunden – förr och nu
 • Hundar på teaterscenen
 • Hunden – vår snuttefilt
 • » Läs som PDF
Nio-Fem, 2021 nr 1
 • Intervju med Lärarförbundets Johanna Jaara Åstrand
 • Lärarnas successiva samgående
 • Bilder av lärare i coronatider
 • Intervju med Stig-Björn Ljunggren
 • Högre utbildning i pandemins kölvatten
 • En likvärdig skola?
 • Skolsegregation – en tickande bomb
 • » Läs som PDF
Nio-Fem, 2020 nr 2
 • Intervju med arbetsterapeut Marie Carlsson
 • Facklig medlemstillströmning under coronapandemin
 • Det nya normala – arbetslivet under och efter pandemin
 • Kan vi vaccineras mot konspirationsteorier?
 • Spanska sjukan speglad i Läkartidningen
 • Vem kan vi lita på?
 • Döden och moderniteten
 • » Läs som PDF
Nio-Fem, 2020 nr 1
 • Olea Huuska – en engagerad seminariedeltagare
 • Forskningsfokus på tjänstemännen
 • TCO & jämställdheten
 • Sjuksköterskornas professionella kamp
 • Staten som arbetsgivare
 • Grattis till Gerda Höjers pris 2019!
 • Vad är en tjänsteman?
 • » Läs som PDF
Nio-Fem, 2019 nr 2
 • Intervju med Urban Lundberg
 • Äldre företagare – en motsägelse?
 • En åldrande befolkning – demografi och ekonomi
 • Åldrandets historia
 • Sveriges Pensionärers Riksförbund
 • Ett ”bäst före-datum” i arbetslivet?
 • Sluta åldersdiskriminera!
 • » Läs som PDF
Nio-Fem, 2019 nr 1
 • Intervju med Anders Björnsson
 • Humor i arbetslivet
 • I förbund med framtiden
 • Fanfar för fanorna
 • Kvinnliga Kontoristföreningen i Stockholm
 • Idéburet ledarskap
 • Organisationsidentitet – viktigt för facket
 • » Läs som PDF
Nio-Fem, 2018 nr 2
Titelsida Nio-Fem nummer 2 2018
 • Intervju med Marie Ryd
 • Medbestämmandelagen i perspektiv
 • Frihet i tid och rum – bara av godo?
 • Lojal – mot vem?
 • #Metoo är komplext
 • Intervju med TCO:s Ulrika Hagström
 • Vardagsstressen i det digitala arbetslivet
 • » Läs som PDF
Nio-Fem, 2018 nr 1
Titelsida Nio-Fem nummer 1 2018
 • Intervju med Anna Götlind
 • Psykologin som vetenskap
 • Kropp & kläder
 • En kur för sjukvården
 • Professioner och professionsforskning
 • Lärare och officer - lika som bär?
 • Barnmorskorna - statens tjänarinnor
 • » Läs som PDF
Nio-Fem, 2017 nr 2
Titelsida Nio-Fem nummer 2 2017
 • Intervju med Linus Jonkman
 • Tjänstemännen i rörelse
 • Att jobba ute är inne
 • Fasta regler för fri kommunikation
 • Spelar rummet någon roll?
 • Willy Preibisch – ett gränslöst arbetsliv
 • Svenska tjänstemän i kolonin
 • » Läs som PDF
Nio-Fem, 2017 nr 1
 • Intervju med Ann Bergman
 • Från hospitalsläkare till psykiatriker
 • Arkeologers drömmar om Grekland
 • Framtiden i backspegeln
 • Nordismens historia
 • Datoriseringen och facket
 • Socialt arbete – våld och genus 

 Läs som PDF

Nio-Fem, 2016 nr 1
Titelsidan, Nio-Fem nr 1 2016
 • Säkerhetspolisens uppkomst
 • En ekonom för miljön
 • TCO och internationalismen
 • Intervju med Nora Bateson
 • Maktspel i skolan
 • > Läs som PDF
Nio–Fem, 2015 nr 2 TEMA GENUS
Nio-Fem nr 2, 2015
 • En queer fackföreningsrörelse?
 • Ett liv för jämställdheten
 • Vägen till lön oavsett kön
 • Jämställdhet i förändring
 • Kyrkoherde och kvinna
 • Tjänstemän som män
 • » Läs som pdf
Nio–Fem, 2015 nr 1 TEMA KREATIVITET & IDENTITET
Nio-Fem nr 1, 2015
 • Fostran till samhällselit — läroverksungdomars identitetsskapande 1930-68
 • Vad är fackligt kapital?
 • Orostider i samlingarna
 • Tillit — kreativitetens DNA
 • Tjänstemännens och deras rörelser
 • Kreativitet kräver tid och rum
 • Ingenjörerna och anställningstryggheten
 • » Läs som pdf
Nio–Fem, 2014 nr 2
Nio-Fem nr 2, 2014
 • TAM-Arkiv fyller 30 år!
 • Från paradvåning till webb
 • Är själavården psykologisk?
 • De lärdas republik
 • Alf Ahlberg - en folkets lärare
 • Systematisk botanik - från urtid till framtid
 • Känslor hör arbetet till
 • » Läs som PDF