TAM-Revy

1997 började TAM-Arkiv ge ut TAM-Revy - en populärvetenskaplig kulturtidskrift som utkom två till tre gånger per år. Tidskriften innehåller artiklar om tjänstemanna- och akademiker­rörelsernas historia och nutid.

TAM-Revy lyfter fram medlemsorganisationernas yrkesgrupper och skildrar hur arbetslivets villkor förändras. TAM-Revy rapporterar om pågående forskning, berättar om aktiviteter på TAM-Arkiv och lyfter fram källmaterial ur arkivet.

TAM-Revy har bytt namn och sedan hösten 2014 ger TAM-Arkiv ut Nio-Fem - tidskrift om arbetsliv och profession.

TAM-Revy, 2006 nr 1

Svenska sjuksköterskor under hundra år
TAM – många uppslag för forskaren
Invigning av TAM-Arkivs nya lokaler
Goda grannar:Centrum för Näringslivshistoria

Läs pdf

Utgivningsdatum:
2006-03-01

TAM-Revy, 2005 nr 1

Flyttinformation. Ett industrihus i Ulvsunda blir en av de viktigaste platserna för forskning i fackets och näringslivets historia
Läkarsekreteraryrket. Historia, nutid och framtid
Att stärka samarbetet mellan forskare och arkiv.TAM-Arkivs forskningsråd

Läs pdf

Utgivningsdatum:
2005-06-01

TAM-Revy, 2004 nr 2

Tema: Digital dokument- och ärendehantering

Kommer nutiden att finnas i framtiden?
Vad är det för skillnad på dokumenthantering, ärendehantering och arkivering?
Projektet Långsiktigt Digitalt Bevarande (LDB) – en översikt
Dokumenthanteringsprojektet på Sif
Används digital dokumenthantering?
E-doc på Sida
Resultatet av enkäten om dokumenthantering och IT-stöd

Läs pdf

Utgivningsdatum:
2004-12-01

Sidor