TAM-Revy

1997 började TAM-Arkiv ge ut TAM-Revy - en populärvetenskaplig kulturtidskrift som utkom två till tre gånger per år. Tidskriften innehåller artiklar om tjänstemanna- och akademiker­rörelsernas historia och nutid.

TAM-Revy lyfter fram medlemsorganisationernas yrkesgrupper och skildrar hur arbetslivets villkor förändras. TAM-Revy rapporterar om pågående forskning, berättar om aktiviteter på TAM-Arkiv och lyfter fram källmaterial ur arkivet.

TAM-Revy har bytt namn och sedan hösten 2014 ger TAM-Arkiv ut Nio-Fem - tidskrift om arbetsliv och profession.

TAM-Revy, 2011 nr 1

TAM-Revy nr 1 2011

» Framtidens kontor - hur ser utvecklingen ut?
» En krumelur från det fackliga samförståndets tid
» Facklig kamp vid Stockholms stadsbibliotek
» Intervju med Journalistförbundets fd ordförande
» Den svenska förskollärarutbildningens historia
» Forskande lärare - ett framtidsrecept?
» Läs som PDF

Utgivningsdatum:
2011-05-01

TAM-Revy, 2010 nr 2

TAM-Revy nr 2 2010

Tema: arbetslivets förändring
» Kan du vissla Johanna? - Om skådespelarkraven
» Arbetsliv och vuxenblivande i förändring
» Det föränderliga arbetslivet – att följa sitt hjärta
» Folkbildning, skola och arbetsliv - med polska ögon
» Läkarsekreterares och postkassörers identiteter
» Till lättjans lov? Professor Gunnar Adler-Karlsson
» Månadens dokument: Den första TV-utsändningen
» Läs som PDF

Utgivningsdatum:
2010-11-01

TAM-Revy, 2010 nr 1

Gerda Höjer. Sjuksköterska, fackföreningsledare, politiker – och feminist?
Carin Ulin – pionjär inom svensk barnspykologi
Christofer Carlander – en färgstark läkare
I skallen på redaktör Grenninger
Min farfar var tjänsteman
Otto Salomon – slöjdpionjär
Värner Rydén – skolman och politiker
Hur bedömer lärare sina elever?
Lärarnas historia på webben – ett levande arkiv

Läs pdf

Utgivningsdatum:
2010-03-01

Sidor