Remisser

Som en del i TAM-Arkivs arbete för att  tillgodose medlemsorganisationernas intressen inom arkiv- och informationshanteringsområdet, besvarar och bevakar vi remisser.

Vi besvarar remisser från Riksarkivet och olika departement, och deltar i informationsutbyte med andra arkivinstitutioner. Syftet med våra remissvar och informationsutbytet är att underlätta för medlemsorganisationernas informationshantering och öka möjligheterna att bevara bilden av den fackliga verksamheten.

 

Air Zoom Pegasus EM