Perspektiv på tjänstemän

TAM-Arkivs årsbok, "Perspektiv på tjänstemän", Årgångar 1988, 1989-1990, 1991-1992.