ÅSU 152-153. Folkskolans utveckling i Marks och Bollebygds kontrakt 1842–1862, och: Helena Larsdottersterlund, den första kvinnan som examinerades vid Folkskoleseminariet i Göteborg. (1982)

Preview of file ASU_152-153.pdf at http://www.tam-arkiv.se/share/proxy/alfresco-noauth/tam/content/workspace/SpacesStore/24a65eeb-a005-40cc-9f25-acf2293001c3 with style preview is not available.