Kontorsyrkesminnen

Dokumentation utförd under: 
1991 till 1994
Dokumentationen omfattar tiden: 
1940 till 1990
Dokumenterande institution: 
TAM-Arkiv
Län och kommun: 
Hela Sverige
Undersökningen utfördes av/initierades av: 

TAM-Arkiv, SIF, HTF, ST, SKTF, FCTF, SBmf, SSIO

Material från undersökningen: 

60 stycken minnen

Övrigt: 
3 volymer