Oil Field Girls: petrokemisk industri i Stenungsund

Dokumentation utförd under: 
2002
Dokumentationen omfattar tiden: 
2001
Dokumenterande institution: 
TAM-Arkiv
Län och kommun: 
Västra Götalands län - Stenungsund
Företag/arbetsplats: 
Industri, Stenungsund
Presentation av dokumentationsobjektet: 

Dokumentationsprojektet Oil Field Girls startades utav Bohusläns museum i Uddevalla och innefattade bland annat en intervjustudie av kvinnor anställda vid de petrokemiska industrierna i Stenungsund. Som ett delprojekt påbörjades ett samarbete med TAM för att även få in självbiografiskt material i form av minnesberättelser, dagböcker och amatörfotografier.

Undersökningen utfördes av/initierades av: 

TAM-arkiv i samarbete med Bohusläns Museum.

Syfte och frågeställning för undersökningen: 

Uppropet gick ut till både män och kvinnor vid de petrokemiska industrierna i Stenungsund och i det förklarade man att man var intresserade av att få in såväl minnesberättelser som vecko-dagböcker. I minnesberättelserna önskade man få in uppgifter om skribentens liv och arbete vid industrin samt hur arbetsplatsen förändrats över tid. I vecko-dagböckerna uppmanades skribenterna att utförligt skriva ned vad som sker under en vecka på industrin.

Material från undersökningen: 

8 stycken insända bidrag som består av dagböcker och levnadsberättelser.

Resultat: 

Utställningen ”Från badort och handelsplats till industrikommun..”

Övrigt: 
1 volym