Gerda Höjers pris

TAM-Arkivs pris till Gerda Höjers minne belönar framstående forskning om tjänstemän och akademiker. Priset instiftades den 16 mars 2017 och utdelas årligen av TAM-Arkivs forskningsråd. Prissumman är för närvarande 25.000 kronor.

Gerda Höjer (1893-1974) var en av 1900-talets mest framträdande och framgångsrika fackliga ledare. Hon främjade sitt yrkesområde, sjuksköterskornas, genom ett långsiktigt och målmedvetet arbete på många områden. Hon utbildade sig till sjuksköterska under första världskriget och var yrkesverksam till 1933, då hon anställdes som sekreterare i Svensk sjuksköterskeförening. Från 1945 till 1960 var hon föreningens ordförande, och blev känd för den breda allmänheten genom en mycket uppmärksammad och framgångsrik lönestrid 1951. Gerda Höjer arbetade internationellt under hela sin karriär och var 1947-1953 ordförande i International Council of Nurses. Inom politiken var hon ledamot av stadsfullmäktige i Stockholm 1938-1949, och därefter riksdagsledamot 1949-1960.

 

 

Pristagare

2017 Professor Anna Götlind, för att hon på ett förtjänstfullt sätt lyft fram en i huvudsak kvinnlig yrkesgrupps strävan efter erkännande som professionella och dess kamp för rättvisa arbetsförhållanden.