Forskningsrådet

Det övergripande ansvaret för forskningsfrämjandet ligger på TAM-Arkivs forskningsråd.

→ Mer om forskningsrådets uppdrag

Rådet började sin verksamhet hösten 1987 och har idag följande sammansättning:

  • Ann Bergman (rådets ordförande), professor i arbetsvetenskap, Karlstads universitet
  • Ken Bjerregaard, fil mag i historia. Utbildningschef på TCO
  • Jonas Engman, arkivchef, Nordiska museet
  • Henrik Björck, professor i idé- och lärdomshistoria, Göteborgs universitet
  • Anders Kjellberg, professor i sociologi, Lunds universitet
  • Lars Kvarnström, lektor i historia, Linköpings universitet
  • Marinette Fogde, forskningschef vid Arbetets museum i Norrköping
  • David Sjögren, lektor i historia, Uppsala universitet
  • Malin Thor Tureby, lektor i historia, Linköpings universitet
  • Eskil Wadensjö, professor i arbetsmarknadspolitik, Intstitutet för social forskning (SOFI)

Bakgrunden till TAM-Arkiv:s forskningsråd

Innan TAM startade 1985 hade TCO och TBV arbetat för att främja forskning om tjänstemannarörelsen. Men när TAM grundades bildades ett forskningsråd – med vetenskapliga forskare från olika discipliner – för att ytterligare stimulera till forskning och studier. Senare har det också kommit att handla om att främja forskning med anknytning till Saco och dess akademikergrupper.