Forskningsrådet

Det övergripande ansvaret för forskningsfrämjandet ligger på TAM-Arkivs forskningsråd.

→ Mer om forskningsrådets uppdrag

Rådet började sin verksamhet hösten 1987 och har idag följande sammansättning:

 •  
 • Ken Bjerregaard, fil. mag. i historia. Tidigare utbildningschef på TCO.
 • Jonas Engman, intendent, Nordiska museet
 • Henrik Björck, professor i idé- och lärdomshistoria, Göteborgs universitet
 • Carin Håkansta, fil. dr i arbetsvetenskap, Karlstads universitet
 • Anders Kjellberg, professor i sociologi, Lunds universitet
 • Lars Kvarnström, lektor i historia, Linköpings universitet
 • Marinette Fogde, forskningschef vid Arbetets museum i Norrköping
 • Jan Ottosson, professor i ekonomisk historia, Uppsala universitet
 • Anna Friberg, lektor i historia, Linköpings universitet
 • Eskil Wadensjö, professor i arbetsmarknadspolitik, Institutet för social forskning (SOFI)
 • David Östlund, docent i idéhistoria, Södertörns högskola

Bakgrunden till TAM-Arkiv:s forskningsråd

Innan TAM startade 1985 hade TCO och TBV arbetat för att främja forskning om tjänstemannarörelsen. Men när TAM grundades bildades ett forskningsråd – med vetenskapliga forskare från olika discipliner – för att ytterligare stimulera till forskning och studier. Senare har det också kommit att handla om att främja forskning med anknytning till Saco och dess akademikergrupper.

Nike Air Max 97