Välfärd

TCO vill utveckla och förbättra den välfärdsmodell som finns i Sverige, eftersom man anser att en välfärd som människor känner sig trygg i ger tillväxt i samhället.

Människor ska uppleva att det är värt att betala skatt till välfärden, och välfärdssystemet ska finnas för att skapa ekonomisk trygghet då en person inte kan försörja sig genom arbete: då man är arbetslös, sjuk, föräldraledig, arbetsskadad eller då man är gammal.

Läs mer

Läs mer om TCO:s ställningstagande i olika välfärdsfrågor i kapitlet "Generell välfärd" i Uno Westerlunds bok "En glansfull framtid" - Ur TCO:s historia 1944-2010. Ladda ner pdf eller läs direkt på skärmen, genom att klicka på länken i listan i högerspalten.

2019 Air Vapormax Flair


Dessa sidor är publicerade av TAM-Arkiv i syfte att tillgängliggöra de arkiv vi förvaltar för våra medlemmar och relaterade arkivdeponenter inom tjänstemanna- och akademikergrupperna och att bilda kunskap om deras historia och samhällsbetydelse.

Dokument ur arkivet

Generell välfärd

Preview of file TCO-boken_s141_generell_valfard .pdf at http://www.tam-arkiv.se/share/proxy/alfresco-noauth/tam/content/workspace/SpacesStore/44f3506c-91e7-454c-bc08-4b592bf3a5d1 with style doc is not available.