I Polisförbundets arkiv

Polisförbundet, förbundsstyrelsen 1963.
Polisförbundet, förbundsstyrelsen före 1968 års kongress. Foto Björn Myrman.
Polisförbundet, förbundsstyrelsen under mandatperioden före 1971. Okänd fotograf.
Polisförbundets styrelse, 1940. Hamngatan 28 i Stockholm.

Polisförbundet har ett mycket omfattande arkiv på TAM-Arkiv. Till det hör även en rik bildsamling.

Årsberättelsen från 1953 inkommen till Polisförbundet från lokalföreningen i Halmstad ger en levande tidsbild.

Air Jordan


Under sektionen UTSTÄLLNING väljer TAM-Arkiv ut intressanta dokument och fotografier ur våra medlemmars historiska arkiv. Urvalet sker fritt och varierat och är inte nödvändigtvis representativt för den enskilda arkivbildarens många områden.

Dokument ur arkivet

Polisförbundet - arkivdokument