Årsböcker i svensk undervisningshistoria

Föreningen ger vanligen ut två eller tre böcker per år. Böckerna kan antingen vara nya sammanställningar eller avhandlingar som är av utbildningshistoriskt intresse eller nyutgivningar av gamla skrifter. 

Den första årsboken kom ut 1921, året efter det att föreningen bildats.

Digitaliserade årsböcker

Digitaliserade versioner av Årsböcker i svensk undervisningshistoria har registrerats och lagts in i det system TAM-Arkiv använder för hantering av digitala dokument: Alfresco. De digitala versionerna är tillgängliga för läsning och nedladdning. Kvaliteten på dessa inskanningar kan variera. Originalböckerna finns bevarade i FSUH:s arkiv hos TAM-Arkiv och kan beställas fram vid besök hos TAM-Arkiv.

Klicka på titeln du vill läsa för att komma till en separat sida med information om årsboken. Längst ned på den sidan, klicka på "Ladda ned" för att läsa årsboken.

Årsböcker

Air Jordan XIV 14 Shoes


Dessa sidor är publicerade av TAM-Arkiv i syfte att tillgängliggöra de arkiv vi förvaltar för våra medlemmar och relaterade arkivdeponenter inom tjänstemanna- och akademikergrupperna och att bilda kunskap om deras historia och samhällsbetydelse.