TAM-arkiv mobilmeny
Du är här: Startsida  ▸ Tjänstemannaminnen – mitt liv och arbete

Tjänstemannaminnen – mitt liv och arbete

Dokumentation utförd under: 1989 till 1991

Dokumentationen omfattar tiden: 1920 till 1999

Dokumenterande institution: TAM-Arkiv

Företag/arbetsplats: Hela Sverige

Presentation av dokumentationsobjektet:

Under 1986 påbörjade Nordiska museet i samverkan med TAM en insamling av tjänstemannaminnen. Den insamlingen begränsades till medlemmar ifrån Industritjänstemannaförbundet (SIF) och Kommunaltjänstemannaförbundet (SKTF). Under 1989 beslutade sig Nordiska museet att tillsammans med TAM fortsätta insamlingen av tjänstemannaminnen.

Denna gång kom insamlingen att inrikta sig på medlemmar inom följande fyra förbund: Apotekstjänstemannaförbundet (ATF), Handelstjänstemannaförbundet (HTF), Statstjänstemannaförbundet (ST) och Teaterförbundet (TF). Skälen till att just dessa förbund valts ut är att de representerar dels stora förbund på offentlig- och privatsidan (ST och HTF), dels små yrkesförbund (TF och ATF).
 

Undersökningen utfördes av/initierades av:

TAM-arkiv i samarbete med Nordiska museet, HTF, TF, ATF och ST.

Syfte och frågeställning för undersökningen:

Insamlingens syfte har varit att samla in material som inte finns i arkiven och dels publicera delar av detta material i Nordiska museets bokserie ”Svenskt liv och arbete”. Vidare önskade man utveckla kunskap om skilda tjänstemannagruppers arbets- och livsvillkor över tid. Ett större mål med insamlingen var och är att bygga upp ett arkiv av samtidshistoria och tjänstemannaminnen.

Metoden för insamlingen har genomförts på traditionellt sätt, d v s genom att ett upprop och en pristävling publicerats i fackförbundspressen. I uppropen har bifogats en minneslista bestående av stolpar som möjligt stöd för författarna. En sammanfattning av stolparna följer nedan:

1) Namn, födelseår, födelseort. Föräldrarnas yrke, ålder, härkomst. 2) Barndom och uppväxtliv. Syskon och familjeliv. Familjens levnadsförhållanden, föräldrarnas försörjningssituation, bostad. 3) Skolan, undervisningen. Lärare och kamrater. Ungdomslivet utanför skolan och arbetet. Drömmar om yrkesval. 4) De första anställningarna och arbetsuppgifterna. När och hur började du som tjänsteman? Hur upplevde du det fortsatta arbetet. 5) Beskriv var och med vad du har arbetat. Hur du har trivts och hur du värderar arbetet. Förhållandet till arbetskamrater och mellan under- och överordnade. 6) Förändringen av arbetet. Vilka kunskaper och färdigheter har arbetet krävt? Hur har du upplevt förändringar som nya arbetsredskap och arbetstider, ny miljö och nytt umgänge? Ev. fackliga kontakter och aktiviteter. 7) Äktenskap/samboende och familjeliv. Hur träffades ni, barn, det nya hemmet. 8) Fritid och nöjesliv, intressen.

Material från undersökningen:

Arkivmaterial finns.

Resultat:

Böcker, ”Statens kaka – statstjänstemän minns”, 1991, Christina Westergren & Annelie Johansson (red), ”Scenens barn”, 1991, Stefan Bohlin & Ingrid Wahlund (red). Utställningen ”I postens tjänst” 1991.

Övrigt: 10 volymer

Medlem: Unionen

Medlem: Teaterförbundet (TF)

Medlem: Fackförbundet ST

Medlem: Farmaciförbundet

Skapad 2021-12-11 Ändrad 2021-12-11