TAM-arkiv mobilmeny
Du är här: Startsida  ▸ TAM-Arkiv på FA:s höstmöte i Uppsala

TAM-Arkiv på FA:s höstmöte i Uppsala

Folkrörelsernas arkivförbund (FA) höll under två dagar – 11-12 november – sitt höstmöte i Uppsala. Det hölls flera föredrag och det förkom också gruppdiskussioner med efterföljande redovisning. Föredragshållare från såväl folkrörelsesektorn som näringslivet deltog på mötet. Viktiga frågor som avhandlades var hur föreningsarkiven kan finansiera sin verksamhet och hur de kan göra den känd för allmänheten. För och nackdelar med olika former av samarbete mellan arkiv diskuterades. En annan fråga som ventilerades på mötet var hur arkiven mest effektivt kan argumentera för värdet av att bevara historien.

Christine Sirtoft-Breitholtz informerade om en utredning angående en eventuell sammanslagning av Näringslivets arkivförbund (NAF) och Folkrörelsernas arkivförbund (FA). Ett närmare samarbete föreningarna emellan skulle kunna innebära en bättre grund för att utveckla FA:s och NAF:s verksamhet utifrån medlemmarnas behov och förutsättningar. Christine hade gjort intervjuer och funnit att de flesta inom såväl FA som NAF vill se en sammanslagning på sikt. En samgående skulle kunna innebära en stark gemensam röst, större nätverk och ökade resurser, enligt dem som Christine intervjuat.

Det förekom också rundvandringar och föredrag om Uppsalas historia, bl.a genomfördes en guidad rundvandring i Uppsala Domkyrka. 

Av: TAM-Arkiv

Skapad 2014-11-18