TAM-arkiv mobilmeny
Du är här: Startsida  ▸ Studerandeminnen

Studerandeminnen

Dokumentation utförd under: 1994 till 1995

Dokumentationen omfattar tiden: 1990 till 1999

Dokumenterande institution: TAM-Arkiv

Företag/arbetsplats: Hela Sverige

Presentation av dokumentationsobjektet:

TAM initierade tillsammans med TCO studeranderåd under 1994 en insamling av studerandeminnen med avsikten att dokumentera en bild av hur det var att studera under 1990-talet.

TCO studeranderåd var ett beredningsorgan till TCOs styrelse hade som ledamöter förtroendevalda studerandemedlemmar.
 

Undersökningen utfördes av/initierades av:

Tjänstemannarörelsens arkiv och museum (TAM) i samarbete med TCO studeranderåd.

Syfte och frågeställning för undersökningen:

Med anledning av de många utredningar som vid tidpunkten gjordes om högskolan ville man lyfta fram och dokumentera vad studenterna själva hade att säga. Man hade också tankar på att eventuellt publicera några av minnena i en antologi, så blev dock inte fallet.
Punkterna som man i uppropet till de högskolestuderande gav som exempel på ämnen att skriva om var:
a) Bakgrund och uppväxt, b) Vilken arbetslivserfarenhet har du? Har du någon tidigare högskoleutbildning? c) Hur ser du på utbildningen? d) Vilken är din ekonomiska situation? Hur bor du för närvarande? Har du barn? e) Hur ser din vardag ut? f) Vad tycker du allmänt om högskolan idag? Är du engagerad i studerandeinflytande eller kårverksamhet? g) Vad tror du om framtiden?

Material från undersökningen:

17 stycken levnadsminnen

Övrigt: 1 volym

Medlem: TCO

Skapad 2021-12-11 Ändrad 2021-12-11