TAM-arkiv mobilmeny
Du är här: Startsida  ▸ Student- och yrkesföreningar

Student- och yrkesföreningar

Med sammanslutningen Svenska Teknologföreningen (STF) och dess föregångare Utilitatis Veritatisque Societas (U.V.S.) 1861 och Föreningen T.I. 1862 började civilingenjörerna gå samman kring sina yrkesområden. Yrkesföreningarna blev med tiden involverade i allt fler frågor för medlemmarna. Flera av föreningarna hjälpte till med att bistå medlemmar med frågor i anställningen och med partiell arbetsförmedling innan anslutning skedde till de nya fackföreningarna från 1950-talet och framåt.

Dessa föreningar, som var bildade inom ramen för skolan och dess värld, var till att börja med renodlade student (kamrat-) föreningar . Föreningarnas medlemmar var elever och utexaminerade. Intresseområden var bl.a. att bevaka att utbildningarna höll hög kvalitet. Föreningen hjälpte till att underlätta övergången från studier till yrkeslivet genom aktiv arbetsförmedling. Krafter sattes in för att säkra fortbildning inom respektive profession. Även studentikosa samkväm anordnades.

Stillbild ur filmen Lyckans Galsocher.
Bild ur filmkomedin ”Lyckans Galoscher”, producerad av Svenska Teknologföreningen. Källa: Riksarkivet.

Inom Tekniska Skolan i Stockholm startade föreningen Tekniska Föreningen MS 1893. MS var förkortning av Maskinyrkesskolan. Inom föreningen blev varje medlem titulerad med MS, examensort och examensår. Ursprunget till skolan var, när Nils Månsson Mandelgren 1844, öppnade ”Söndagsritskolan för hantverkare”. Skolan övertogs året därpå av den nybildade Svenska Slöjdföreningen. Efter omorganisation 1876 byttes namnet till Tekniska skolan.

Dessa studentföreningar hade den gemensamma utgångspunkten att inte engagera sig fackligt. Den riksomfattande fackliga organiseringen inom tjänstemannaområdet växte fram från 1920-talet och framåt. Facklig organisering av tjänstemän var riskabelt, lika riskabelt som det hade varit för arbetarna andra hälften av artonhundratal och i början av nittonhundratalet. Det var först med ”Lag om förenings- och förhandlingsrätt” 1936, som tjänstemännen i ökad omfattning började organisera sig fackligt.

Det är studerandeföreningarna som initierar organiseringen av fackförbund inom det akademiska området. MS-föreningarna tar initiativ 1941 till bildandet av Tekniska Läroverkens Ingenjörsförbund, TLI. TLI etablerar facklig verksamhet huvudsakligen på det offentliga området. Man lyckas inte med att få kollektivavtal på det privata området.

Svenska Elektroingenjörers Riksförbund (SER), 1949
Svenska Elektroingenjörers Riksförbund (SER), sammanträder 1949. Källa: Riksarkivet

Alfred Nettelbrandt anställdes som ombudsman för studentföreningarna Svenska Väg- och Vattenbyggares Riksförbund (SVR) och Svenska Elektroingenjörers Riksförbund (SER) 1950. SVR och SER är aktiva när initiativet tas till att starta Sveriges Civilingenjörsförbund, CF. CF startar 1954 och Alfred Nettelbrandt blir CF:s första ombudsman. Mellan åren 1967 till 1980 är han CF:s förbundsdirektör.

För föreningarna var fortbildningen inom respektive professioner viktigt och ett sätt att trygga detta var att utge tekniska tidskrifter. Teknisk Tidskrift utgiven av Svenska Teknologföreningen är ett exempel på detta.