TAM-arkiv mobilmeny
Du är här: Startsida  ▸ Stiftelsen Svensk-danska kulturfonden

Stiftelsen Svensk-danska kulturfonden

Stiftelsen Svensk-danska Kulturfonden bildades 1953 och dess ändamål är att stödja kulturellt samarbete mellan Sverige och Danmark. Kännedomen om vetenskap, näringsliv, kultur och samhälle ska främjas och kontakter ska skapas inom dessa områden. Stiftelsen skall i första hand ge bidrag inom områdena litteratur, konst och vetenskap, men kan också stödja annan verksamhet som syftar till att öka kunskapen om och kontakterna mellan de båda länderna.

Fondens stiftare är Tekniska Högskolan i Stockholm, Sydsvenska Industri- och Handelskammaren, Handelshögskolan i Stockholm, Kungliga Akademien för De Fria Konsterna, Lunds universitet och Föreningen Norden. Stiftarna utser en styrelse som ska handha stiftelsens angelägenheter och som består av tre ledamöter och tre suppleanter, som utses för en tid av tre kalenderår. Dessa godkänns av regeringen.