TAM-arkiv mobilmeny
Du är här: Startsida  ▸ STF medlemsmatriklar

STF medlemsmatriklar

En medlemsmatrikel är en förteckning över medlemmar. Vissa år kan dessa också innehålla mer omfattande biografiska uppgifter. Kanske letar du efter en gammal släkting, undrar över fördelning mellan manliga och kvinnliga medlemmar eller är nyfiken i största allmänhet? Genom matriklarna kan man få en spännande inblick i vilka medlemmar som byggt föreningen under årens lopp.

Vill du titta närmare på originaldokumenten? I högerspalten finns ledamotförteckning från 1865 och utlandsmatrikel från 1967 (förteckning över medlemmar boende utomlands) i sin helhet. Ur matriklarna från 1957, 1955 och 1961 har ett urval sidor med bland annat föreningsfakta, annonser och första sidan med medlemsförteckning skannats. Här finns också exempel på medlemmar ur porträttmatrikeln från 1911, biografierna från 1937 och matriklarna från 1955 respektive 1961.

Hos TAM-Arkiv finns tryckta förteckningar för åren: 1865, 1870-1886, 1911, 1917, 1921-1937, 1952, 1955, 1958, 1961 och 1965. Tidiga år ligger tryckta medlemsförteckningsblad inbundna tillsammans med verksamhetsberättelserna och/eller ingår i serien Meddelanden från Svenska Teknologföreningen.

Jubileumsmatriklar

Svenska Teknologföreningens Biografier 1861-1936

Vissa av dessa år lät man utföra medlemsförteckningar i mer exklusivt format, t.ex. gav föreningen vid 50-, 75- och 100-årsjubileerna ut mer påkostade matriklar. Till 50-årsjubiléet 1911 utkom den biografiska porträttmatrikeln Svenskt Porträttgalleri, andra serien, 1. Svenska Teknologföreningen 1911 med Gunnar Holmberger som redaktör och Albin Hildebrand som huvudredaktör.  Matrikeln från 1911 innehåller 1817 porträtt och ingår i andra serien av Svenskt Porträttgalleri. I samband med 75-årsjubileet 1936 gav STF ut medlemsbiografier i två band: Svenska teknologföreningen 1861-1936. Biografier med Govert Indebetou och Erik Hylander som redaktörer. Biografierna, som kom ut 1937, omfattar medlemmar födda åren 1861-1914 (del 1 födelseåren 1811-1884  och del 2 födelseåren 1885-1914). Då STF firade 100 år 1961 gav föreningen ut förteckningen Sveriges civilingenjörer, bergsingenjörer och arkitekter 1961. Häri ingår inte bara föreningsmedlemmar utan samtliga då (1961) levande civilingenjörer, bergsingenjörer och arkitekter som utexaminerats från Chalmers eller Tekniska Högskolan samt de som ”genom kvalificerad teknisk verksamhet vunnit inträde i STF” utan att uppfylla utbildningskraven ovan.[1] I matrikeln från 1961 ingår även en kort historik liksom information om STF:s organisation vid tiden för utgivningen.

De var medlemmar!

I de olika förteckningarna hittar man bland annat flertalet av Sveriges då framträdande ingenjörer och arkitekter. Som exempel kan nämnas Salomon August Andrée, Gustaf de Laval, Gustaf Dalén, Lars Magnus Ericsson, Henrik Thore Cedergren, Baltzar von Platen, Carl G Munters, Hannes Alfvén och Rune Elmquist. Ivar Tengbom, Ferdinand Boberg, Gunnar Asplund och Sven Markelius är exempel på framstående arkitekter som alla varit aktiva inom föreningen. Både Vera Sandberg och Greta Woxén var under kort tid medlemmar i STF. Sandberg blev 1917 Sveriges första kvinnliga ingenjör och Woxén tog som första kvinna i Sverige civilingenjörsexamen 1928.

Ingenjör Salomon August Andrée var aktiv i STF:s styrelse
I föreningens porträttmatrikel från 1911 kan man läsa att Andrée varit aktiv i STF:s styrelse.

I arkivförteckningen

Matriklar förtecknas vanligtvis under huvudavdelning D och i STF:s förteckning kan de som är förtecknade återfinnas under serie D1. En stor del av medlemsförteckningarna återfinns dock i det oförtecknade arkivet. Exempelvis finns här tidiga år då förteckningarna, liksom nämnts ovan, bundits in tillsammans med verksamhetsberättelser.

 


[1] Svenska Teknologföreningen: Sveriges civilingenjörer, bergsingenjörer och arkitekter 1961, Utgiven till Svenska Teknologföreningens 100-årsjubileum, Stockholm 1961, sid 3