TAM-arkiv mobilmeny
Du är här: Startsida  ▸ STF Historiker

STF Historiker

Här presenteras några historiska översikter (och informationsbroschyrer) om STF. Dessa sammanfattande historiska beskrivningar kan vara en utmärkt ingång för den som relativt snabbt vill skapa sig en bild över en förenings verksamhet.

Historiker om STF finns både i form av mer omfattande tryckta böcker och kortare beskrivningar. När det gäller längre historiker finns de två tryckta böckerna: Svenska Teknologföreningen 1861-1911 av Gunnar Holmberger och Svenska Teknologföreningen, de andra femtio åren 1911-1961 av Sven A Hansson.[1] Kortare historiker kan återfinnas i verksamhetsberättelser, matriklar, informationsbroschyrer och tidskriften Teknisk Tidskrift mm.

I högerspalten finns ett antal digitaliserade exempel. Ur Holmbergers historik (STF 1861-1911) har framsida, förord, inledning, innehålls- och bilageförteckning samt bilagorna II-X och hela kapitel IV (som behandlar avdelningarnas historia) skannats. Exempel på kortare historiska beskrivningar är: historik över föreningens bildande från 1861, historik över föreningens första tio år ur årsberättelsen från 1871, och texten ”STF 100 år, Förhistoria, tillkomst och utveckling” i STF:s medlemsmatrikel från 1961. I informationsbroschyrer kan man också få en sammanfattande beskrivning av verksamhet och historia, se exempelvis ”Vad ni bör veta om Svenska Teknologföreningen” som återger ett föredrag som STF:s dåvarande ordförande Rolf Steenhoff höll inför KTH:s fjärde årskurs 1943. Här finns också en informationsbroschyr om STF från 1971 på engelska. Se gärna också originalhandlingar under rubrikerna Verksamhetsberättelser, Teknisk Tidskrift i arkivet, Jubileer och Medlemsmatriklar.

I arkivförteckningen finns en serie med handlingar rörande historia, F9. Här finns (maskinskrivet) originalmanus till Hanssons historik om STF – De andra femtio åren – under F9:1 samt Holmbergers historik om STF från 1911 under F9:3. Kortare historiker kan även återfinnas i Teknisk Tidskrift i samband med olika jubileumsår (t.ex. 1936, 1961 och 1970). Se även rubriken Medlemsmatriklar, Verksamhetsberättelser samt Teknisk Tidskrift i arkivet för vidare hänvisningar till arkivförteckningen. Den handskrivna historiken från 1861 finns hos Riksarkivet, signum är: SE/RA/730307/01, volym: A 1:1

 


[1] Gunnar Holmberger: Svenska Teknologföreningen 1861-1911. Historik utgifven med anledning af föreningens 50-årsjubileum, Svenska Teknologföreningen, Stockholm 1912. Sven A Hansson, Svenska Teknologföreningen: de andra femtio åren 1911-1961, Civilingenjörsförbundet1981.