TAM-arkiv mobilmeny
Du är här: Startsida  ▸ STF Handlingar/Meddelanden från STF

STF Handlingar/Meddelanden från STF

I serierna “Svenska Teknologföreningens Handlingar ” och “Meddelanden från Svenska Teknologföreningen” utgavs mellan åren 1906-1957 en stor del av STF:s ”föreningstryck” med olika former av remissärenden och verksamhetsberättelser.

I högerspalten finns förteckningar över serien och ett bildspel med ett urval framsidor ur serien. I de tryckta förteckningarna över Svenska Teknologföreningens Handlingar kan man få överblick över seriens innehåll och förteckningarna över åren 1906-1936 har digitaliserats. Ett stort antal av de digitaliserade verksamhetsberättelserna som du kan finna under rubriken Verksamhetsberättelser ingår både i serien Handlingar respektive Meddelanden – öppna gärna någon av filerna från tiden 1916-1947 för att se den dubbla serienumreringen på framsidan.

I Svenska Teknologföreningens Handlingar kan man få inblick i föreningens verksamhet som remissinstans – serien innehåller bland annat kommittéutlåtanden och förslag till yttranden. Likaså innehåller serierna löpande rapportering över verksamheten genom tryckta verksamhetsberättelser, redogörelser för föreningens räkenskaper och stadgar. Under åren 1916-1955 sammanfördes föreningstryck ur Svenska Teknologföreningens handlingar också under rubriken Meddelanden från Svenska Teknologföreningen. Varje nummer hade då både en numrering i serien Handlingar liksom i serien Meddelanden.

I arkivförteckningen återfinns (delar av) dessa serier åren 1906-1956 under seriesignum B1a.