TAM-arkiv mobilmeny
Du är här: Startsida  ▸ Seminarium om arkivdigitalisering och professionalisering

Seminarium om arkivdigitalisering och professionalisering

Den 15 maj deltog TAM-Arkiv på ett seminarium arrangerat av Mittuniversitetet och deras institution för data och arkivvetenskap. Seminariet hölls i Stockholms stadsarkivs lokaler och inleddes av stadsarkivarien Lennart Ploom. Temat för seminariet var ”Recordkeeping Informatics” för en nätverkad tid och speciellt inbjudna var en delegation från Australien: Frank Upward, Barbara Reed och Gillian Evans.

På seminariet konstaterades att utan förekomsten av Recordkeeping Informatics, som tillhandahåller bevis för händelser, hade vi blivit stående med en informationssörja och en yrkesmiljö som kännetecknats av alltmer tilltagande oordning – en miljö som riskerar göra oss till offer för en praxis som är lömsk, sociala konsekvenser som är ovälkomna, och med en professionell förlust. Den profession som handlar om hur man arbetar inom den alltmer komplexa digitala verklighetens ekologier skulle inte existera.

Fokus för diskussionen var en bok som produceras i Australien om  Recordkeeping Informatics. Teknisk förändring utmanar på flera sätt de traditionella värderingarna om öppenhet, transparens och vem som har ansvar för vad. Recordkeeping Informatics stöder arkivprocesser och få utmaningar är av större vikt för mänsklighetens överlevnad än just adekvat arkivbildning som tjänar rumtidshantering (eng. spacetime management), ömsesidiga föreningar (eng. mutual associations) och möjligheter i livet (eng. life chances). Detta är de viktigaste elementen i auktoritativ informationsresurshantering såsom den definieras av sociologen Anthony Giddens.

Som praktiker och som akademiker har författarna till boken bevittnat och analyserat sättet på vilket tekniska skiften och det expanderande kontinuumet av arkiverad information bidragit till att rubba normaliteten i styrningen. Över tid har de utvecklat idéer om förhållandet mellan socialt fungerande, informatik och praktisk arkiveringsetik och i denna bok använder de sitt sätt att tänka kring just arkivpraxisen för att introducera en ny internetbaserad affärsapplikation grundad på lagarbete, ett tillvägagångssätt som kan hjälpa den som arkiverar att utvecklas och orientera oss in i den nya tidsåldern av IT-mognad.

Seminariet avslutades med diskussion. TAM-Arkiv ska följa projektet för att utnyttja nyttan för sina medlemsorganisationer.

 

Av: TAM-Arkiv

Skapad 2017-06-27