TAM-arkiv mobilmeny
Du är här: Startsida  ▸ Protokoll

Protokoll

I ett protokoll återges skriftligt vad som behandlats och beslutats på ett föreningsmöte.  Genom föreningens protokoll kan man exempelvis få en bra inblick i de frågor som varit aktuella under en viss tidpunkt eller ta reda på exakt när ett beslut tagits. Protokollserier innehåller ofta bilagor som kan hjälpa till att sätta diskussionsämnen i sitt sammanhang.

I högerspalten finns ett urval protokoll att läsa i digital form: de äldsta handskrivna protokollen från föreningens första aktiva år 1861-1862 (dessa förvaras i original i STF:s arkiv på Riksarkivet i Arninge), ett antal protokoll i samband med sammangåendet mellan CF och STF under 1973 och det sista protokollet från 1974. För dig som är intresserad av att veta mer om fusionen mellan CF och STF eller studera fler skannade protokoll (och bilagor) se gärna artikeln om Ingenjörshuset och fusionen mellan CF och STF under Ingenjörens sekel.

I arkivförteckningen kan man hitta protokoll under A1. På TAM-Arkiv finns protokoll från år 1953 (fram till tidigt 1960-tal förvaras originalprotokoll på Riksarkivet i Arninge). Tyvärr saknas delvis originalprotokoll och serien utgörs till stor del av kopior.