TAM-arkiv mobilmeny
Du är här: Startsida  ▸ Polisminnen – "Fritt från jobbet"

Polisminnen – "Fritt från jobbet"

Dokumentation utförd under: 1985 till 1985

Dokumentationen omfattar tiden: 1930 till 1980

Dokumenterande institution: TAM-Arkiv

Län och kommun: Polisen

Företag/arbetsplats: Hela Sverige

Presentation av dokumentationsobjektet:

Dokumentationen innehåller 114 personers arbetslivsskildringar inom polisyrket. Dokumentationen var en del av berättar- och pristävlingen ”Fritt från jobbet” som initierats utav Litteraturfrämjandet, TBV, TCO, ABF, LO och PKbanken under 1985. I uppropet, publicerat i Polistidningen 1/1985, förklaras att det är frågan om två tävlingar, en inom ramen för den egna facktidningen och sedan en central tävling. De insända dokumentationerna har först inkommit till Polistidningen och sedan har de bästa bidragen lämnats vidare till Litteraturfrämjandet för central bedömning. 

Undersökningen utfördes av/initierades av:

Svenska polisförbundet

Syfte och frågeställning för undersökningen:

I uppropet publicerat i Polistidningen kunde man läsa att det var möjligt att skriva arbetslivsskildringen som ett reportage, rent-dokumentärt, drama-dokumentärt d v s dramatiserat men med kärnan i det verkliga arbetslivet eller som ”en fri fantasiskildring från arbetslivet” varför dokumentationerna förslagsvis bör granskas noga källkritiskt innan eventuellt användande inom annat område som exempelvis forskning.

Vidare poängteras i uppropet att berättelsen om arbetslivet, dess problem, sorger och glädjeämnen premieras och att det litterära kommer i andra hand vid bedömningen av texterna.
 

Material från undersökningen:

165 dokumentationer (om 2-3 s styck) insända av sammanlagt 114 personer, fördelat 112 stycken män och två stycken kvinnor. 

Övrigt: 1 volym (F4:4 i Tjänstemannarörelsens arkiv och museum TAM, förteckning nr 186)

Medlem: Polisförbundet

Skapad 2021-12-11 Ändrad 2023-11-06