TAM-arkiv mobilmeny
Du är här: Startsida  ▸ Om TAM-Arkivs webbplats

Om TAM-Arkivs webbplats

TAM-Arkivs nya webbplats lanserades den 18 oktober 2012. Målet har varit att bättre visa upp TAM-Arkivs verksamhet och möjligheter för såväl medlemmar som forskare och allmänhet.

Vi har velat lyfta fram arkiven, ge sökvägledningar och fånga intresse för mer forskning och ökat användande av arkiven. Ökat stöd ges till medlemmarna för deras informationsbevarande och arkivfrågor, TAM-Arkivs tjänster och råd har gjorts tydligare, en sektion som kommer att kunna utvecklas med t.ex. utbildning.

Webbplatsen används långsiktigt för att bygga kunskap om medlemmarnas fackliga historia, professioner och samhällsbetydelse. Alla medlemsorganisationer i TAM-Arkiv kommer successivt att få profilsidor under rubriken Med källorna – arkiv och historia där de presenteras med historiker, arkiv, dokument och fotografier. Profilsidorna kommer att kunna byggas ut med mer innehåll där medverkan från organisationerna välkomnas.

Arbetet med att tillgängliggöra arkiven och stödja medlemmarna kommer att fortsätta med den nya webbplatsen som plattform. Lämna gärna synpunkter och förslag på vad du vill se mer av!

Webbutveckling

Utvecklingen har letts av Jim Löfgren, TAM-Arkiv. Maria Jonsson, TAM-Arkiv, har arbetat med struktur och design.

Den tekniska utvecklingen har skett i nära samarbete med Knowit AB i Karlstad. Webbplatsen använder Drupal 7 CMS och Alfresco som dokumentdatabas, båda är Open source-system. En integration med Klara Arkivredovisning (Knowit AB) utvecklas fortlöpande. För teknisk drift svarar Redbridge AB.

Innehållsansvarig: Lars-Erik Hansen, TAM-Arkiv.

tam-arkiv@tam-arkiv.se | Fler kontaktadresser »

Andra webbprojekt

Ingenjörshistoria –  ingenjorshistoria.se – utvecklades av TAM-Arkiv 2011 för Sveriges Ingenjörer. Lärarnas historia – lararnashistoria.se – lanserades 2010 i ett samarbete med Lärarförbundet, LR, SFHL och Stiftelsen SAF.