TAM-arkiv mobilmeny
Du är här: Startsida  ▸  Nyheter

Nyheter från TAM-Arkiv

Nyheter från TAM-Arkivs verksamhet. Ett kategoriserat nyhetsarkiv nås via menyn.

TAM-Arkiv föreläser för sociologer

Leif Jacobsson och Björn Holmberg från TAM-Arkiv har besökt Sociologiska Institutionen vid Stockholms Universitet och hållit två föredrag om TAM-Arkiv och dess forskningsmöjligheter, för studenter på C och D-nivån samt på forskarnivån. Båda föreläsningarna var välbesökta och lyckade. TAM-Arkiv…

Läs mer »

2012-01-18

Fotografier och kulturarv på nätet

TAM-Arkiv deltog genom arkivarie Jim Löfgren i Svenska Arkivsamfundets seminarium om digitalisering av fotografier och bildsamlingar med kulturarvsvärde. Ett mål för TAM-Arkiv är att i ökad utsträckning tillgängliggöra de rika arkiven från förbundens och yrkesföreningarnas historia genom digitalisering. Seminariet…

Läs mer »

2011-11-25

Polhemspriset delas ut

Sveriges Ingenjörers jubileumsår 2011 får sin final med den stora jubileums­­festen den 22 november, när även Polhemspriset delas ut. Det går till innovatören Georgios Psaros, för hans världsledande forskning inom sjukvårdsteknik.

Polhemspriset delades ut första gången…

Läs mer »

2011-11-22

Premiär för Ingenjörshistoria

www.ingenjorshistoria.se

TAM-Arkiv och Sveriges Ingenjörer lanserar webbplatsen Ingenjörshistoria. Här berättar vi om ingenjörernas och…

Läs mer »

2011-11-21

Ingenjörshistoria under 2011

Under 2011 har TAM-Arkiv arbetat med ingenjörernas historia med anledning av Sveriges Ingenjörers 150-årsjubileum. Den 20 november presenterade TAM-Arkiv genom projektledare Jim Löfgren och arkivarie Josabeth Leidi den nya webbplatsen

Läs mer »

2011-11-21