TAM-arkiv mobilmeny
Du är här: Startsida  ▸ Nordiska kulturavtalet

Nordiska kulturavtalet

År 1971 ingicks ett avtal om nordiskt kulturellt samarbete, det s.k. Nordiska kulturavtalet. Det började gälla 1972. Kulturavtalet har som mål att stärka och intensifiera samarbetet mellan de nordiska länderna på det kulturella området.

Avtalet ska bidra till att öka den samlade effekten av ländernas investeringar i utbildning, forskning och annan kulturell verksamhet samt säkerställa att länderna samarbetar om att vidareutveckla den nordiska kulturgemenskapen – bland annat genom att främja undervisningen i de andra ländernas språk, kultur och samhällsförhållanden.