TAM-arkiv mobilmeny
Du är här: Startsida  ▸ Några råd kring hantering av fotografier

Några råd kring hantering av fotografier

Fotografier är en rik källa till kunskap om arkivbildaren. Bevara framför allt fotografier som skildrar människor, miljöer och situationer med anknytning till verksamheten.

Det finns en del saker som är viktiga att tänka på när det gäller förvaring och information om fotografierna för att de ska ha ett källhistoriskt värde.

Identifiering

Fotografier som saknar information om motivet kan inte sättas in i sitt rätta historiska, organisatoriska och logiska sammanhang och förlorar sitt värde som arkivhandling. Därför är det viktigt att så många som möjligt av nedanstående uppgifter finns i anslutning till bilden:

  • när och var bilden är tagen
  • vad/vem bilden föreställer
  • varför (i vilket sammanhang) bilden är tagen
  • namn på fotografen
  • finns avtal om bildrättigheter
  • om fotografiet publicerats, ange uppgifter om publikation och år/nr

Uppgifterna skrivs helst på det kuvert eller den fotopåse som fotografiet ligger i. Det går även att skriva kortare information med blyerts på fotografiets baksida. Det är då viktigt att blyertspennan är i mjuk grad (t.ex. grad 2B eller högre) så att det inte skadar fotografiet. Använd inte bläck eller tusch.

Övergripande information

Om det rör sig om en enhetlig samling bilder bör ett dokument med bifogad övergriplig information medfölja.

Övergripande information kan vara:

  • Finns bildregister eller annan kontextuell information som kan ge nycklar till bildernas motiv och sammanhang?
  • Finns relaterade handlingar i arkivet?
  • Finns ett generellt avtal om rättigheter?
  • Om det är ett tidningsbildarkiv, finns närmare uppgifter om det?

I tidskrifternas fotoarkiv är det viktigt att den befintliga ordningen, t.ex. ämnesordning, inte rubbas vid leverans till TAM-Arkiv.

Förvaring

Förvara helst bilderna i syrafria kuvert eller plastfickor speciellt avsedda för fotografiskt material och i syrafria arkivkartonger. Använd alltid bomullshandskar vid arbete med bilder. Tejp, klister och gem skadar fotografier. Fukt, värme, starkt ljus och stora temperaturskillnader är andra faktorer som påverkar fotografier negativt.
Material lämpligt för långtidsbevarande av fotografier kan exempelvis köpas via ABM Produkter www.abmprodukter.se och Museiservice ABM AB www.museiservice.se.

Digitala fotografier

Idag fotograferar man uteslutande digitalt. Det som är viktigt att tänka på vid digital lagring av bilder, är att filerna är namngivna på ett sätt som gör det möjligt att identifiera och söka bland dem. Det filnamn som genereras av kameran är bara ett tekniskt löpnummer. En lämplig minsta åtgärd är att lägga filerna i mappar som namnges efter motivet, händelsen eller annat som de föreställer. Ytterligare information enligt ovan, kan skivas i en textfil som placeras i samma mapp.

Lagra fotografier i filformaten TIFF eller okomprimerad JPEG. Dessa format är vedertagna och även upptagna i Riksarkivets föreskrifter. Vi kan därför räkna med att de kommer att fungera för bevarande under överskådlig tid.

Upphovsrätt och TAM-Arkivs policy för fotografier

Upphovsrättsliga frågor kring fotografier kan vara komplexa. TAM-Arkiv har med hjälp av en specialiserad jurist tagit fram en policy för publicering av fotografier. Denna består av TAM-Arkivs juridiska utgångspunkter, villkor för bildanvändning, licenser och medgiven vidareanvändning samt villkor för avbildade personer. Ett generellt avtal för vad som gäller kring rättigheter vid leverans av fotografier till TAM-Arkiv har också förberetts.

Allmänt kan sägas att fotografier tagna på uppdrag av våra medlemsorganisationer före den 1 juli 1994 är fria att återpublicera i icke-kommersiellt syfte för att skapa kunskap om organisationers och yrkesgruppers historia samt i relation till forskning. Fotografen innehar alltid den ideella rätten, och fotografens namn om detta är känt ska alltid uppges.