TAM-arkiv mobilmeny
Du är här: Startsida  ▸ Månadens dokument december 2015: Vinterhögtider

Månadens dokument december 2015: Vinterhögtider

Jul- och nyårshälsningar

Till månadens dokument för december bjuder vi på jul- och nyårshälsningar! I Pensionärshemsföreningen Lärargårdens arkiv hittade vi fem jul- och nyårshälsningar som har skickats till Lärargården mellan åren 1957 och 1962. Troligtvis har de levererats av upphovsmannen själv, som arbetade som posttjänsteman. Hälsningarna är tecknade för hand och undertecknade “Posttjänsteman Helge Söderberg”, som även tackar för julgåvor från Lärargården.

Klicka på bildspelet nedan för att titta närmare på de konstnärligt utformade korten – de är verkligen små konstverk! Motiven har tecknats i tusch och blyerts och är färglagda med akvarell. På fyra av bilderna figurerar uniformerade posttjänstemän i färd med olika bestyr: blåsa i posthorn, köra postbil, hålla upp brev och (jul?)paket. På ett av korten är det istället tomtenissar som blåser i posthornet. Man får formoda att det är Helge själv som poserar på det fotografi som har monterats på kortet från 1962.

Luciaafton 1952
Julotta 1954
Hyresgästernas kulturella verksamhet inom Lärargården
Invigning av flygeln 1956

Om Helge vet vi inte så mycket mer än att han var posttjänsteman. För den intresserade finns på TAM-Arkiv mer att ta reda på om posttjänstemän i arkiven för Posttjänstemännens förening, ST-POST och ST-POSTVERKET.

Lärargården

Pensionärshemsföreningen Lärargården bildades 1945 av Sveriges Allmänna Folkskollärarförening, SAF. Syftet var att lösa de pensionerade lärarnas bostadsfråga.

Vid tidpunkten för bildandet var det vanligt att kommuner på landet höll sina lärare med tjänstebostad och att lärarna vid uppnådd pensionsålder måste flytta och söka sig ny bostad. 1946 tillträddes en nyinköpt fastighet på Lidingö och föreningens första hyresgäster flyttade in. Under åren närmast därefter köpte föreningen in ytterligare intilliggande tomtmark och slutförde byggnationen av ett nytt pensionärshem med 65 lägenheter 1952. Lärargården invigdes officiellt den 8 oktober 1953.

Kulturell verksamhet

1952 bildade de kvinnliga hyresgästerna Missionskretsen (även kallad sykretsen) och 1953 tillsattes ett kulturråd för ordnande av föreläsningar och samkväm. Det är bland Missionskretsens och Kulturrådets handlingar som Helges julhälsningar har hamnat i arkivet.

Den kulturella verksamheten är dokumenterad med listor över föredragshållare och inbjudningar till föredag och samkväm. December bjuder på flera tillfällen till att umgås och fira högtider.  Luciaafton 1952 bjuder på kafferservering, Luciatåg, solosång och unison sång, samt även uppläsning av berättelse. På Julottan 1954 serverades Ottekaffe och besökarna uppmanas att medta egna psalmböcker. Klicka på bildspelet nedan för att se exempel på vad som tilldrog sig på dessa tillställningar.

Luciaafton 1952
Julotta 1954
Hyresgästernas kulturella verksamhet inom Lärargården
Invigning av flygeln 1956

Av: Maria Jonsson, TAM-Arkiv