TAM-arkiv mobilmeny
Du är här: Startsida  ▸ Månadens dokument april 2016: Ett oväntat fynd!

Månadens dokument april 2016: Ett oväntat fynd!

Festmarsch – SIF:s jubileumskongress 1945

Med anledning av Unionens tillfälliga flytt från huvudkontoret under januari 2016 påträffades i deras arkiv en pappershög inlindad i brunt, dammigt packpapper med påskrift SIF:s Jubileumskongress NOTER Festmarsch. Den låg bland förbundsstyrelsehandlingarna och verkade nästan som en Alien bland alla färgglada pärmar runt omkring.
Vad innehåller den egentligen? Noter? Musiknoter? På Unionens arkiv!
Försiktigt öppnades det spröda bruna pappret och två stora kuvert av samma färg samt – ja, mycket riktigt – ett tunt tryckt nothäfte kom fram. En marsch för piano, Festmarsch vid 25-årsjubileum av Svenska industritjänstemannaförbundet SIF, 20 maj 1945. Tryckt i Stockholm 1945 av Bröderna Lagerström, Notstickeri & Litografisk anstalt, upphovsman är Axel Malm.
Att hitta handlingar från SIF i Unionens arkiv är inget märkvärdigt i och för sig. Unionen bildades 2008 genom en sammanslagning av Sif och Tjänstemannaförbundet HTF. Och att en marsch har komponerats i samband med ett jubileum 1945 var säkert inte heller ovanligt. Men en festmarsch för bara piano, det verkar inte passande för ändamålet. Musikstyckets överskrift Tempo di marcia pomposa för tankarna till en blåsorkester med pukor och trummor för framförandet av en marsch och inte till ett enkelt klaver.
Men vad innehåller de stora kuverten då?
Det ena har avsändaren Militärmusikkåren I1 Solna 5 och innehåller stencilerat, handskrivet stämmaterial till Festmarschen. Men är det inte enbart noter för blåsare och slagverk man hittar där utan även olika stämmor för stråkar. Det andra kuvertet bär en stämpel KONSERTFÖRENINGEN, KONSERTHUSET, STOCKHOLM, och i en sirlig handstil står det Herr Kapellmästare Åke Jelving tillhanda. Också där ligger samma orkesterstämmor och även ett handskrivet partitur av Festmarschen. En komplett uppsättning för symfoniorkester!
Konsertföreningen, Stockholms konsertförenings orkester, som idag är Kungliga Filharmoniska Orkestern – var de inblandade i framförandet av denna Festmarsch? Och var Åke Jelving, som för många är känd med sin orkester för inspelningen av den klassiska signaturen till radioprogrammet “Sommar”, dirigenten i detta uppförande?

Vem som verkligen uppförde detta högtidliga musikstycke vet vi inte. I Sif:s tidskrift Industritjänstemannen, nr. 6 juni 1945, där Sif:s 25-årsjubileum och Riksstämman 1945 sammanfattas kan man endast läsa att ”sedan den för förbundet speciellt komponerade festmarschen spelats av en 30-mannaorkester, öppnades stämman av förbundsordföranden”.
Platsen för styckets uruppförande var nog på Hasselbackens scen, eftersom riksstämman hölls på Hasselbacken i Stockholm.

Marschens upphovsman Axel Gustaf Malm bakgrund ligger i militärmusiken och han var välkänd som arrangör av blåsmusik. Flera av hans marscher har spelats i högvakten under årens lopp. Han och Festmarschens förmodliga dirigent Åke Jelving var 1945 båda verksamma i Konsertföreningens orkester. Malm som förste hornist och Jelving som violinist. Kanske spelade båda med i marschen under Riksstämman 1945? Den Violino obligato-stämman som finns bland de stencilerade stämmorna kan ha spelats av Jelving själv och kanske satt Axel Malm bland hornisterna.

Kompositörens namnteckning efter de sista taktstrecken för tanken till ett originalmanuskript med upphovsmannens handstil. Efterforskning i några relevanta bibliotek och arkiv tydliggjorde att det här förmodligen är de enda existerande noterna för marschens originalbesättning som är bevarade. Om inte Axel Malms släktingar eller slumpen hittar samma noter i någon gömma, då har detta oväntade fynd till och med blivit ett enastående fynd!
Det skulle vara intressant att höra hur Axel Malms Festmarsch låter på riktigt, i samma uppsättning som för snart 61 år sedan. Om knappt två år har Unionen sitt 10-årsjubileum. Kanske finns där möjlighet att spela detta musikstycke igen och frossa lite i nostalgi samt enligt 2000-talets anda återvinna musiken. Noterna ligger kvar i säkert förvar på TAM-Arkiv.