TAM-arkiv mobilmeny
Du är här: Startsida  ▸ Leveranser

Leveranser

TAM-Arkiv tar emot material från de rikstäckande medlemsorganisationerna samt material från organisationer i Stockholms län.

Regionalt och lokalt material ska däremot levereras till närmaste förenings- eller folkrörelsearkiv. Kontaktuppgifter rörande dessa kan fås från TAM-Arkiv.

→ Kontaktuppgifter till TAM-Arkivs personal

Inför leverans av arkivmaterial – gör så här:

  1. Före varje leverans, stor eller liten, måste kontakt tas med TAM-Arkiv i god tid före leverans. Märk att allt arkivmaterial ska vara i ordnat skick och förtecknat innan leverans för att det ska vara lätt och snabbt tillgängligt efter leverans. (Framtida återsökningar i oordnat eller/och oförtecknat inkommet arkivmaterial kan ta tid och är i vissa fall praktiskt omöjligt.
  2. Alla leveranser ska samordnas genom arkivhandläggare/informationsförvaltare inom den aktuella organisationen.
  3. Denna punkt rör endast digitala leveranser. För leveranser av endast traditionellt arkivmaterial på papper så hoppa vidare till punkt 4.Om leveransen även inkluderar digitalt lagrat material, så måste denna del levereras i bevarandeformat och filer måste vara väl beskrivna. För fullständiga instruktioner för digitala leveranser, se TAM 7:2011 INSTRUKTON – Instruktion för digital åtkomst och digitala leveranser till TAM-Arkiv. TAM-Arkiv har tyvärr ingen möjlighet att ta ansvar för inkommen digital information, om inte instruktioner för digitala leveranser följts. Exempelvis kan inte TAM-Arkiv garantera bevarande av information på inkomna floppy-diskar eller CD om filerna inte är väl dokumenterade och använda format följer TAM-Arkivs rekommendation för format. Kontakta alltid ansvarig för digitala leveranser vid TAM-Arkiv i mycket god tid innan en digital leverans önskas göra.
  4. Vid leverans av arkivmaterial till TAM-Arkiv ska en leveransreversal bifogas som i stora drag beskriver innehållet i leveransen.Mall för leveransreversal kan laddas ner här:
    → Leveransreversal (pdf)

    → Leveransreversal (word)

Notera att leveranser måste vara väl dokumenterade och i ordnat skick vid leverans till TAM-Arkiv. Endast bevarandematerial ska levereras. Digitalt arkivmaterial placeras i inkommet skick i arkivbox i den traditionella arkivdepån, om inte annat överenskommits.

Varje medlemsorganisation har rätt till 25 stycken gratis arkivboxar per år, och kan beställas via hemsidan (se länk nedan).

→ Arkivtjänster, översikt