TAM-arkiv mobilmeny
Du är här: Startsida  ▸ Kvinnliga kontoristers yrkesminnen

Kvinnliga kontoristers yrkesminnen

Dokumentation utförd under: 2002 till 2002

Dokumentationen omfattar tiden: 1950 till 2000

Dokumenterande institution: TAM-Arkiv

Företag/arbetsplats: Hela Sverige

Presentation av dokumentationsobjektet:

Inför Kvinnliga kontoristföreningens 100-årsjubileum startade förbundet tillsammans med TAM en minnesinsamling.

Undersökningen utfördes av/initierades av:

TAM-arkiv i samarbete med Kvinnliga kontoristföreningen (KKF).

Syfte och frågeställning för undersökningen:

Syfte med insamlingen var att genom medlemmarnas kontorsminnen skapa en bild utav kontorsyrkets utveckling och föreningens historia de senaste 40-50 åren.

I uppropet bifogades frågelista innehållande punkterna:

a) En kort presentation av dig själv, b) Barndom, uppväxt och utbildning, c) Den första anställningen och arbetsuppgifterna, d) Berätta om din väg från det första arbetet till det nuvarande, e) Dina nuvarande uppgifter, f) Kvinnliga kontoristföreningen, när och varför gick du med, g) Yrkesrollen, h) Framtiden, i) Hem och fritid.

Material från undersökningen:

7 stycken yrkesminnen

Övrigt: 1 volym

Skapad 2021-12-11 Ändrad 2021-12-11