TAM-arkiv mobilmeny
Du är här: Startsida  ▸ Kuratorsminnen

Kuratorsminnen

Dokumentation utförd under: 2004 till 2005

Dokumentationen omfattar tiden: 1960 till 2009

Dokumenterande institution: TAM-Arkiv

Företag/arbetsplats: Hela Sverige

Presentation av dokumentationsobjektet:

 Insamling av kuratorers yrkesminnen som initierades som del i arbetet inför Akademikerförbundets 50-årsjubileum.

Undersökningen utfördes av/initierades av:

TAM-arkiv i samarbete med Akademikerförbundet SSR.
 

Syfte och frågeställning för undersökningen:

Syftet var att dokumentera kuratorsyrkets historia och bidra till en bredare bild av yrkets utveckling under de senaste 40 åren. Vidare önskade man visa upp den kompetens som kuratorerna besatte och därigenom i förlängningen bidra till en nyrekrytering till gruppen. I uppropet lyfta man fram följande stolpar för författarna:

a) Kort presentation av dig själv, b) Barndom, ungdomstid och utbildning, c) Den första anställningen och arbetsuppgifterna, d) Din väg från den första anställningen till den nuvarande, e) Dina nuvarande uppgifter, f) Yrkesrollen, g) Framtiden, h) Hem och fritid.

Material från undersökningen:

29 stycken yrkesminnen

Resultat:

Bok, ”Från social fixare till psykosocial expert: kuratorer berättar”, 2006, Berit Esbjörnsson & Annelie Johansson (red).

Övrigt: 2 volymer

Medlem: Akademikerförbundet SSR

Skapad 2021-12-11 Ändrad 2021-12-11