TAM-arkiv mobilmeny
Du är här: Startsida  ▸ Klassresenär och tjänsteman – tjänstemannaminnen

Klassresenär och tjänsteman – tjänstemannaminnen

Dokumentation utförd under: 1995 till 1995

Dokumentationen omfattar tiden: 1940 till 1990

Dokumenterande institution: TAM-Arkiv

Företag/arbetsplats: Hela Sverige

Presentation av dokumentationsobjektet:

I samarbete med tretton tjänstemannaförbund (SIF, SKTF, ST, Lärarförbundet, SPF, FTF, SFHL, Finansförbundet, Farmacia, FCTF, HTF, SJF, SLF) började TAM under 1995 att insamla s k klassresenärers levnadsminnen. Detta skedde under projektnamnet ”Klassresenär och tjänsteman” och genom att förbunden publicerade upprop i sina respektive förbundstidningar.

Undersökningen utfördes av/initierades av:

TAM-arkiv i samarbete med tretton tjänstemannaförbund: Finansförbundet, Farmaciförbundet, SFHL, FCTF, FTF, HTF, SIF, SJF, SKTF, Lärarförbundet, SPF, SLF och ST.

Syfte och frågeställning för undersökningen:

Insamlingen vände sig till alla sorters tjänstemän som upplevt att de hade gjort en klassresa. Inspirationen till undersökningen kom delvis från Dagens Nyheters artikelserie ”Klassresan” som publicerades under 1990 och fick ett mycket stort gensvar från läsarna. Ett av målen med insamlingen var att man skulle kunna producera en bok utifrån materialet. Insamlingen kom dock att få ett blygsamt resultat med 23 inkomna minnen fördelade på 13 förbund där hela fem förbund förblev orepresenterade varför man beslutade att inte framställa någon bok. I uppropen uppmanades författarna, om de så önskade, att strukturera sin berättelse utifrån ett antal stolpar:

a) Bakgrund, b) Barndom och uppväxt, c) Utbildning, d) Yrkesliv, e) Nuvarande familj, släkt och fritid, f) Klassresenär och tjänsteman, g) Klassresans betydelse

Material från undersökningen:

Dokumentationen innehåller sammanlagt 33 stycken insända yrkesminnen, fördelade som följer: 10 st SIF, 5 st Lärarförbundet, 4 st SKTF, 4 st ST, 2 st SPF, 2 st FTF, 1 st SFHL, 1 st Finansförbundet och 3 st oklar förbundstillhörighet.

Övrigt: 2 volymer

Skapad 2021-12-11 Ändrad 2021-12-11