TAM-arkiv mobilmeny
Du är här: Startsida  ▸ Innehållsförteckningen

Innehållsförteckningen

I innehållsförteckningen redovisas arkivets huvudrubriker, underrubriker och serier. Med hjälp av innehållsförteckningen kan man snabbt skapa sig en överblick över innehållet i arkivet.

Exempel:

De flesta arkivförteckningar på TAM-Arkiv är uppbyggda enligt det s.k. allmänna arkivschemat. Det allmänna arkivschemat har ett antal huvudrubriker, som utgår från vilka typer av handlingar som finns i arkivet. Varje huvudrubrik har ett signum som består av en bokstav. Det allmänna arkivschemat är uppbyggt av följande rubriker:

A Protokoll och föredragningslistor

B Utgående handlingar

C Diarier

D Liggare och register

E Inkomna handlingar

F Handlingar ordnade efter ämne

G Räkenskaper

H Statistik

K Fotografier

Ö Övriga handlingar

Under dessa huvudrubriker sorteras de olika handlingstyperna in i olika serier.Om det finns flera serier som på något sätt hör ihop kan man samla dem under en underrubrik. I arkivförteckningen kan det t.ex. se ut så här:

A PROTOKOLL

A1 Kongressen

A1a Kongressprotokoll

A1b Kongresshandlingar I ovanstående exempel är A PROTOKOLL en huvudrubrik, A1 Kongressen en underrubrik och A1a och A1b serier och det är här handlingarna finns.

I Klara arkivsök finns innehållsförteckningen under fliken ”Allmänt”. Klickar man på rubrikerna hamnar man på förteckningsbladet för den serien. T.ex., om vi hade klickat på rubriken ”B2d – Utgående skrivelser, övrigt”, får vi i Klara arkivsök upp information om innehållet i serie B2d.