TAM-arkiv mobilmeny
Du är här: Startsida  ▸ Hanaholmen

Hanaholmen

Hanaholmen är ett svensk-finländskt kulturcentrum som tillkom 1975 på initiativ av Föreningen Norden i Finland och Sverige.

När Sverige i samband med Finlands jubileumsår 1967 beslöt att efterskänka 100 miljoner kronor i krigstida skulder krävde detta en gengåva. Finlands regering beslöt då att inrätta ett gemensamt administrerat kulturcentrum för att utveckla samarbetet mellan länderna.

Hanaholmens kulturcentrums uppgift, definierad i ett avtal mellan Finland och Sverige, är att främja samarbetet mellan de båda länderna inom kultur-, och näringsliv. Centret ska också ta upp aktuella händelser och samhällsfrågor till debatt.

Hanaholmen planerar och arrangerar olika typer av evenemang, kurser, seminarier och projekt mellan länderna inom alla samhällsområden.

Hanaholmens kulturcentrum är den operativa enheten inom Kulturfonden för Sverige och Finland. Kulturcentret har två organisatoriska delar: programverksamheten och konferenshotellet. De bilaterala kulturfonderna för Norge, Danmark och Island administreras av Hanaholmen på uppdrag av undervisnings- och kulturministeriet.

Verksamheten leds av en direktion, tillsatt för tre år i sänder, med fem ledamöter vardera från Sverige och Finland. Ordförande i direktionen är en av de finländska ledamöterna och utses av Finlands kulturminister, medan övriga ledamöter utses av Kulturfonder för Sverige och Finland.