TAM-arkiv mobilmeny
Du är här: Startsida  ▸ Gemensam nordisk arbetsmarknad

Gemensam nordisk arbetsmarknad

I maj 1954 undertecknades den första överenskommelsen om en gemensam arbetsmarknad för hela Norden. Det behövdes således inte längre uppehålls- och arbetstillstånd för att bosätta sig i något annat nordiskt land.

Genom överenskommelsen öppnades en helt ny arbetsmarknad för arbetssökande i de nordiska länderna. Arbetsmarknaden blev på det sättet betydligt större.

Invandring av arbetskraft från övriga nordiska länder till Sverige har framför allt rört sig om finska medborgare.