TAM-arkiv mobilmeny
Du är här: Startsida  ▸ Förtroendevaldas minnen: Statstjänstemannaförbundet

Förtroendevaldas minnen: Statstjänstemannaförbundet

Dokumentation utförd under: 1999 till 1999

Dokumentationen omfattar tiden: 1950 till 1990

Dokumenterande institution: TAM-Arkiv

Företag/arbetsplats: Hela Sverige

Presentation av dokumentationsobjektet:

Insamlingen av fackliga förtroendevaldas minnen genomfördes som ett samarbete mellan Nordiska museet, TAM och ST. Uppropet riktades till STs cirka 100 000 medlemmar.

Undersökningen utfördes av/initierades av:

TAM-arkiv i samarbete med Statstjänstemannaförbundet (ST) och Nordiska Museet.

Syfte och frågeställning för undersökningen:

Syftet med insamlingen var att samla fackliga förtroendemäns personliga erfarenheter och upplevelser av det fackliga arbetet. På det sättet skulle en viktig del av arbetets historia att dokumenteras, nämligen det fackliga engagemanget.

Som något att förhålla sig till vid nedtecknandet av minnena bifogades till uppropet följande stödfrågor:
a) Din bakgrund, b) När, hur och varför blev du medlem i facket, c) Varför började du intressera dig för fackligt arbete, d) Din fackliga skolning, e) Den första tiden som facklig förtroendevald, f) Det fortsatta arbetet som fackligt förtroendevald, g) Förändringar och utveckling inom det fackliga arbetet, h) Din fackliga karriär, i) Dina tankar och känslor kring ditt engagemang som facklig förtroendeman, j) Hur ditt fackliga arbete har påverkat ditt liv, k) Vad dina fackliga erfarenheter har betytt för din syn på utbildning, arbete, samhälle och jämställdhet, l) Vad tror du om fackets framtida funktion och betydelse.

Material från undersökningen:

11 stycken yrkesminnen

Övrigt: 1 volym

Skapad 2021-12-11 Ändrad 2021-12-11