TAM-arkiv mobilmeny
Du är här: Startsida  ▸ Förskolelärarminnen

Förskolelärarminnen

Dokumentation utförd under: 1992 till 1993

Dokumentationen omfattar tiden: 1950 till 1990

Dokumenterande institution: TAM-Arkiv

Företag/arbetsplats: Hela Sverige

Presentation av dokumentationsobjektet:

Inom ramen för dokumentationsprojektet ”Arbetsplats Sverige” genomförde TAM i samarbete med Lärarförbundet och Arbetets museum en minnesinsamling under 1992/93 som riktades till förskollärare.

Undersökningen utfördes av/initierades av:

TAM-arkiv i samarbete med Lärarförbundet och Arbetets museum.

Syfte och frågeställning för undersökningen:

Syftet med insamlingen var att fortsätta dokumentationen kring olika yrkesgruppers arbets- och livsvillkor förr och nu samt bidra till bättre kunskap om förskolläraryrket under de senaste 40 åren. Dokumentationen genomfördes genom att ett upprop med bifogad frågelista publicerades i tidningen Förskolan. Frågelistan innehöll dessa åtta större punkter:

1) En kort presentation av dig själv, 2) Barndom och uppväxt, 3) Den första anställningen och arbetsuppgifterna, 4) Berätta om din väg från det första arbetet till det nuvarande, 5) Dina nuvarande arbetsuppgifter, 6) Förskollärarens yrkesroll, 7) Förskolläraren i framtiden, 8) Hem och fritid.

Material från undersökningen:

1 intervju, 9 stycken fotografier, 96 yrkesminnen. Arkivmaterial finns.

Resultat:

Bok, ”Det vi gör sätter spår hela livet – förskollärare berättar”, Annelie Johansson, 1994.

Övrigt: 5 volymer

Skapad 2021-12-11 Ändrad 2021-12-11