TAM-arkiv mobilmeny
Du är här: Startsida  ▸ Företagsnämndsavtalet SAF-TCO

Företagsnämndsavtalet SAF-TCO

Diskussionen om företagsdemokrati startade redan i början av 1920-talet då den dåvarande socialdemokratiska regeringen tillsatte en kommitté för att utreda frågan om ”industriell demokrati”. Men det skulle dröja ända till mitten av 1940-talet innan det togs ett första steg på vägen mot inrättande av företagsnämnder.

Mellan 1945 och 1950 träffades det inom olika sektorer av arbetsmarknaden avtal om inrättande av företagsnämnder. Förutom att dessa skulle ge de anställda delaktighet i företagets verksamhet och utveckling. 

Samrådet skulle ske innan viktigare förändringar genomfördes, speciellt om dessa skulle leda till uppsägningar och permitteringar. Genom förslagsverksamhet skulle arbetstagarna också uppmuntras att komma med förslag till förbättringar. Ett avtal i frågan träffades mellan SAF och LO 1946 och samma år kompletterades det med ett ”hängavtal” mellan SAF och TCO. Detta blev det s.k. Företagsnämndsavtalet SAF-TCO.