TAM-arkiv mobilmeny
Du är här: Startsida  ▸ Föreningarna Nordens Förbund (FNF) bildas 1965

Föreningarna Nordens Förbund (FNF) bildas 1965

Föreningarna Nordens Förbund (FNF) bildades 1965. Det skapades som en paraplyorganisation för de olika Föreningarna Norden. I FNF ingår Föreningarna Norden i Danmark (inklusive Sydslesvig), Finland, Färöarna, Island, Norge, Sverige och Åland, alltså i stort sett de självständiga stater och självstyrande områden som är representerade i Nordiska Rådet. Även Föreningen Norden på Grönland ingår formellt, men har inte deltagit i förbundets arbete sedan 1995.

Förbundet leds av ett presidium, som består av ordförandena i respektive lands eller områdes Föreningen Norden. Sedan 2003 har det sitt sekretariat i Malmö. Förbundet verkar på olika sätt för nordiskt samarbete, bland annat genom att stimulera vänortsverksamheten, och program som Nordjobb (som förmedlar och organiserar sommarjobb samt kultur- och fritidsaktiviteter för ungdomar mellan 18 och 28 år i andra nordiska länder).