TAM-arkiv mobilmeny
Du är här: Startsida  ▸ Fartygsbefälsminnen

Fartygsbefälsminnen

Dokumentation utförd under: 1992 till 1992

Dokumentationen omfattar tiden: 1920 till 1999

Dokumenterande institution: TAM-Arkiv

Företag/arbetsplats: Hela Sverige

Presentation av dokumentationsobjektet:

Minnesinsamling som startades 1992 genom ett upprop i Sveriges Fartygsbefälsförenings fackpress Nautisk tidskrift 3/1992. Eventuellt skulle minnena publicerats i en antologi samt stått som grund för en utställning inför SFBFs 90-årsjubileum 1997.

Syfte och frågeställning för undersökningen:

I uppropet önskade man att minnena bland annat skulle skildra: a) Uppväxttiden, b) Skolgång och utbildning, c) Bakgrund till yrkesval, d) De första anställningarna, e) de nuvarande arbetsuppgifterna och deras förändring över tiden, som en följd av sjöfartskonjunkturer, rederisammanslagningar eller – nedläggningar, politiska beslut o dylikt, e) Glädjeämnen och svårigheter i arbetet, f) Olika familjeförhållanden över tiden, det sociala livet med familjen ombord, g) Förväntningar för framtiden ur ett sjöfartsperspektiv.

Material från undersökningen:

13 stycken yrkesminnen

Övrigt: 1 volym

Skapad 2021-12-11 Ändrad 2021-12-11